Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Еволюція Системи Договору про Антарктику: структура і динаміка актів, ухвалених за 1961-2011 рр.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Федчук, А.
dc.date.accessioned 2018-01-19T18:19:18Z
dc.date.available 2018-01-19T18:19:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Еволюція Системи Договору про Антарктику: структура і динаміка актів, ухвалених за 1961-2011 рр. / А. Федчук // Український антарктичний журнал. — 2011-2012. — № 10-11. — С. 406-427. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129479
dc.description.abstract У статті узагальнено міжнародно-політичні передумови становлення та особливості функціонування Системи Договору про Антарктику (СДА); проаналізовано структуру і динаміку правових актів (конвенцій, протоколів, узгоджених заходів, рішень, резолюцій та рекомендацій), ухвалених на всіх регулярних і спеціальних нарадах у рамках СДА, що мали місце за останнє півстоліття (1961–2011 рр.). Виявлено актуальну для кожного десятиліття проблематику, що в цілому вказує на поступальний (еволюційний) характер розвитку СДА: 1960-ті рр. – забезпечення обміну інформацією і налагодження міжнародного наукового співробітництва; 1970-ті рр. – розробка режиму освоєння природних ресурсів; 1980-ті рр. – найбільш динамічний період розвитку міжнародно-правового режиму регіону, для якого був характерний одночасний розвиток чотирьох відмінних тенденцій. uk_UA
dc.description.abstract В статье обобщены международно-политические предпосылки становления и особенности функционирования Системы Договора об Антарктике (СДА); проанализированы структура и динамика правовых актов (конвенций, протоколов, согласованных мер, решений, резолюций и рекомендаций), принятых на всех регулярных и специальных совещаниях в рамках СДА, которые имели место за последние полвека (1961–2011 гг.). Выявлена актуальная для каждого десятилетия 1960-тые гг. – обеспечение обмена информации и налаживание международного научного сотрудничества; 1970-тые гг. – разработка режима освоения природных ресурсов; 1980-тые гг. – наиболее динамичный период развития международно-правового режима региона, для которого было характерно одновременное развитие четырёх различных тенденций. uk_UA
dc.description.abstract This article gives an overview of the international-political preconditions and specific development of the governmental regime based on the Antarctic Treaty of 1959 and knowing as the Antarctic Treaty System (ATS). The structure and dynamics of all political acts are analyzed (such as conventions, protocol, agreed measures, decisions, resolutions and recommendations as well), which were adopted during all regular and special meetings within the ATS for 1961-2011. The topical issues for each decade were indicated: the 1960s – ensuring information exchange and entering into inter-national scientific cooperation; the 1970s – the prospect of exploration and exploitation of natural researches in the Antarctic region. The 1980s was the most complex and dynamic period in the history of the Antarctic governance. uk_UA
dc.description.sponsorship Стаття підготовлена за результатами участі автора у складі Українських делегацій на Консультативних нарадах з Договору про Антарктику в 2007–2011 рр. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Міжнародне співробітництво uk_UA
dc.title Еволюція Системи Договору про Антарктику: структура і динаміка актів, ухвалених за 1961-2011 рр. uk_UA
dc.title.alternative Эволюция системы Договора об Антарктике: структура и динамика актов, принятых за 1961–2011 гг. uk_UA
dc.title.alternative The evolution of the Antarctic Treaty System: a structure and dynamics of the acts adopted for 1961-2011 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 911.3:32 (919.9)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис