Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Введення в культуру in vitro Deschampsіa antarctіca Desv. (Poaceae) з двох районів Прибережної Антарктики

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Загричук, О.М.
dc.contributor.author Дробик, Н.М.
dc.contributor.author Козерецька, І.А.
dc.contributor.author Парнікоза, І.Ю.
dc.contributor.author Кунах, В.А.
dc.date.accessioned 2018-01-19T17:38:02Z
dc.date.available 2018-01-19T17:38:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Введення в культуру in vitro Deschampsіa antarctіca Desv. (Poaceae) з двох районів Прибережної Антарктики / О.М. Загричук, Н.М. Дробик, І.А. Козерецька, І.Ю. Парнікоза, В.А. Кунах // Український антарктичний журнал. — 2011-2012. — № 10-11. — С. 289-295. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129462
dc.description.abstract Розроблено умови проростання насіння, мікроклонального розмноження, а також індукції калюсоутворення з кореневих і стеблових експлантів та тривалого вирощування культури тканин Deschampsia antarctica Desv. Для мікроклонування рослин оптимальним було живильне середовище B5, що містило 0,2 мг/л кінетину, для калюсогенезу з обох типів експлантів – це ж середовище, доповнене 0,9 мг/л 2,4-Д і 0,09 мг/л БАП. Калюсогенна активність із кореневих експлантів значно перевищувала (у 2-2,6 раза) таку ж із стеблових. uk_UA
dc.description.abstract Разработаны условия прорастания семян, микроклонального размножения, а также индукции каллусообразования с корневых и стеблевых эксплантов и длительного выращивания культуры тканей Deschampsia antarctica Desv. Для микроклонирования вида оптимальной была питательная среда B5 с 0,2 мг/л Кін., для каллусогенеза с обоих типов эксплантов – эта же среда, дополненная 0,9 мг/л 2,4-Д и 0,09 мг/л БАП. Каллусогенная активность с корневых эксплантов значительно превышала (в 2-2,6 раза) таковую со стеблевых. uk_UA
dc.description.abstract There were developed conditions for seeds germination, micropropagation as well as for induction of callus formation from root and stem explants for a long-term Deschampsia antarctica Desv. tissue culture growing. Optimal for micropropagation of the species was nutrient medium B5 with 0,2 mg/l Kin; for callusogenesis of both explants types – the same medium supplemented with 0,9 mg/l 2,4-D and 0,09 mg/l BAP. Callusogenesis from the root explants considerably exceeded (2-2,6 times) that from the stem one. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослідження виконане за підтримки Національного Антарктичного Наукового Центру України в рамках договору між Українським антарктичним центром та Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України № Н/3-2011 «Розробка системи біоіндикації кліматичних змін в Прибережній Антарктиці за параметрами динаміки наземних рослинних ценозів» (2011-2012 рр.) та в рамках договору про співпрацю між Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України і Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка. Дякуємо за сприяння також відділу Біології Антарктики Польської академії наук і особисто проф. S.Rakusa-Suszczewski. Висловлюємо подяку зимівнику І.В. Дикому за збір насіння. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Біологічні дослідження uk_UA
dc.title Введення в культуру in vitro Deschampsіa antarctіca Desv. (Poaceae) з двох районів Прибережної Антарктики uk_UA
dc.title.alternative Введенне в культуру in vitro Deschampsia antartctica Desv. (Poaceae) из двух районов Прибрежной Антарктики uk_UA
dc.title.alternative Introduction in culture in vitro of Deschampsia аntarctica Desv. (Poaceae) from two regions of Maritime Antarctica uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 582.542.11:57.086.83


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис