Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Географічний градієнт генетичного поліморфізму Deschampsіa antarctіca Desv. із Прибережної Антарктики

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Андрєєв, І.О.
dc.contributor.author Волков, Р.А.
dc.contributor.author Козерецька, І.А.
dc.contributor.author Парнікоза, І.Ю.
dc.contributor.author Спірідонова, К.В.
dc.contributor.author Кир'яченко, С.С.
dc.contributor.author Майданюк, Д.М.
dc.contributor.author Кунах, В.А.
dc.date.accessioned 2018-01-19T17:35:37Z
dc.date.available 2018-01-19T17:35:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Географічний градієнт генетичного поліморфізму Deschampsіa antarctіca Desv. із Прибережної Антарктики / І.О. Андрєєв, Р.А. Волков, І.А. Козерецька, І.Ю. Парнікоза, К.В. Спірідонова, С.С. Кир'яченко, Д.М. Майданюк, В.А. Кунах // Український антарктичний журнал. — 2011-2012. — № 10-11. — С. 282-288. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129461
dc.description.abstract З метою вивчення генетичного поліморфізму D. antarctіca Desv. та філогенетичних зв’язків між рослинами Антарктики та з-поза її меж проведено RAPD-аналіз та порівняльний аналіз послідовностей ділянки ВТС1-2 рДНК. Вивчено 15 зразків з двох регіонів – з о-ва Кінг-Джордж та о-вів району Аргентинського архіпелагу. Результати RAPD-аналізу свідчать про диференціацію досліджених популяцій на молекулярно-генетичному рівні та існування географічного градієнту генетичного поліморфізму D. antarctіca в Прибережній Антарктиці зі зниженням цього показника в напрямі з півночі на південь. Аналіз послідовності ділянки ВТС1-2 рДНК показав присутність в антарктичних популяціях кількох варіантів, що відрізняються специфічними мутаціями від рослин, які зростають за межами Антарктики. uk_UA
dc.description.abstract С целью изучения генетического полиморфизма D. antarctіca Desv. и филогенетических связей между растениями Антарктики и из-за ее пределов проведены RAPD-анализ и сравнительный анализ последовательностей участка ВТС1-2 рДНК. Изучено 15 образцов из двух регионов – с о-ва Кинг-Джордж и о-вов района Аргентинского архипелага. Результаты RAPD-анализа свидетельствуют о дифференциации исследованных популяций на молекулярно-генетическом уровне и о существовании географического градиента генетического полиморфизма D. antarctіca в Прибрежной Антарктике со снижением этого показателя в направлении с севера на юг. Анализ последовательности участка ВТС1-2 рДНК показал присутствие в антарктических популяциях нескольких вариантов, которые отличаются специфическими мутациями от растений, произрастающих за пределами Антарктики. uk_UA
dc.description.abstract In order to study the genetic diversity of D. antarctіca Desv. and phylogenetic relationships between the plants from Antarctica and outside of its borders RAPD-analysis and comparative sequence analysis of rDNA internal transcribed spacers 1 and 2 region (ITS1-2) were conducted. There are 15 samples were studied from two distant regions, namely from King George Island and from islands of Argentine archipelago region. The results of RAPD-analysis indicate the differentiation of the studied populations at the molecular genetic level and the existence of a geographical gradient of genetic diversity of D. antarctіca in Maritime Antarctica with a decrease in this parameter from north to south. Sequence analysis of the ITS1-2 rDNA region revealed the presence of several variants in Antarctic populations that differ by specific mutations from plants growing outside Antarctica uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу виконано за підтримки Національного антарктичного наукового центру в рамках проекту № Н/3-2011 «Розробка системи біоіндикації кліматичних змін в Прибережній Антарктиці за параметрами динаміки наземних рослинних ценозів», Відділу біології Антарктики Польської академії наук, особисто проф. S. Rakusa-Suszczewskі, а також Гранта Президента України для молодих учених (GP/F11/0048). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Біологічні дослідження uk_UA
dc.title Географічний градієнт генетичного поліморфізму Deschampsіa antarctіca Desv. із Прибережної Антарктики uk_UA
dc.title.alternative Географический градиент генетического полиморфизма Deschampsіa antarctіca Desv. из Прибрежной Антарктики uk_UA
dc.title.alternative Geographical gradient of genetic diversity of Deschampsіa antarctіca Desv. from the Maritime Antarctic uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [575.174.015.3 : 582.542.1] (829.3)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис