Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Про нелінійні моделі деформування ґрунтової товщі і поширення сейсмічних коливань

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кендзера, О.В.
dc.contributor.author Рущицький, Я.Я.
dc.date.accessioned 2018-01-19T16:53:38Z
dc.date.available 2018-01-19T16:53:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Про нелінійні моделі деформування ґрунтової товщі і поширення сейсмічних коливань / О.В. Кендзера, Я.Я. Рущицький // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 11. — С. 44-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.11.044
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129450
dc.description.abstract Розглянуто можливість використання двох нелінійних феноменологічних моделей механіки матеріалів: неогукової і Муні—Рівліна — для врахування впливу ґрунтової товщі при визначенні сейсмічної небезпеки будівельних майданчиків. Показано відповідність цих моделей наявним експериментальним даним при нелінійному деформуванні ґрунтів. Запропоновано замінювати існуючі емпіричні та напівемпіричні моделі нелінійного деформування ґрунтової товщі на феноменологічні. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрена возможность использования двух нелинейных феноменологических моделей механики материалов: неогуковой и Муни—Ривлина – для учета влияния грунтовой толщи при определении сейсмической опасности строительных площадок. Показано соответствие этих моделей имеющимся экспериментальным данным при нелинейном деформировании грунтов. Предложено заменять существующие эмпирические и полуэмпирические модели нелинейного деформирования грунтовой толщи на феноменологические. uk_UA
dc.description.abstract A possibility of using two nonlinear phenomenological models from mechanics of materials — Neo-Hookean and Mooney—Rivlin — with the aim to take the effect of strata into account in studying the seismic hazard for building sites is considered. A correspondence of these models and experimental data under a nonlinear deformation of soils is shown. It is proposed to change the existing empirical and semiempirical models of nonlinear deformation of strata by pheno menological ones. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Про нелінійні моделі деформування ґрунтової товщі і поширення сейсмічних коливань uk_UA
dc.title.alternative О нелинейных моделях деформирования грунтовой толщи и распространения сейсмических колебаний uk_UA
dc.title.alternative On nonlinear models of deformation of strata and propagation of seismic vibrations uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.34 + 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис