Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Kiedyś niepotrzebne szpargały, - dziś ważne źródła historyczne: O znaczeniu kolekcji "Tek Schneidra" dla badań nad dziedzictwem kulturowym Galicji

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Puchała, L.
dc.date.accessioned 2010-10-25T12:38:47Z
dc.date.available 2010-10-25T12:38:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Kiedyś niepotrzebne szpargały, - dziś ważne źródła historyczne: O znaczeniu kolekcji "Tek Schneidra" dla badań nad dziedzictwem kulturowym Galicji / L. Puchała // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника. — 2008. — Вип. 1 (16). — С. 479-484. — Бібліогр.: 7 назв. — пол. uk_UA
dc.identifier.issn 1561-6223
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12877
dc.description.abstract Antoni Schneider — samouk, urzędnik, który podjął się niezwykle ambitnego zadania, jakim było opracowanie i wydanie “Encyklopedii Krajoznawstwa Galicji”. Obecnie kolekcja znana jako “Teki Schneidra” jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Krakowie — Oddział na Wawelu. Po tragicznej śmierci Schneidra jego lwowska kolekcja, licząca 282 teki pozostała w zbiorach Ossolineum. Obecnie przechowywana jest w Oddziale Rękopisów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. V. Stefanyka NANU. Według katalogu zbiór liczy ok. 95.000 kart. Stanowi przebogaty materiał, dający badaczom okazję do uzupełnienia wielu zagadnień związanych szczególnie z historią regionalną, dziejami małych miast, miasteczek, miejscowości. uk_UA
dc.description.abstract Антоній Шнайдер, самоук, урядовець, взявся за надзвичайно амбітне завдання, а саме — опрацювання і видання “Енциклопедії краєзнавства Галичини”. Колекція, відома як “Теки Шнайдера”, зберігається в Державному архіві в Кракові (Відділ на Вавелі). Після трагічної смерті Шнайдера у 1880 р. львівська колекція (282 папки) залишилась у фондах Оссолінеуму, тепер — зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Згідно з каталогом колекція нараховує коло 95000 карток і становить надзвичайно багатий матеріал, який надає дослідникам можливість вивчення регіональної історії, подій, які мали місце у малих містах, містечках. uk_UA
dc.description.abstract Антоний Шнайдер — самоучка, чиновник, поставил чрезвычайно амбициозное задание, а именно — подготовку и издание “Енциклопедии краеведения Галичини”. Коллекция, известная как “Теки Шнайдера”, сохраняется в Государственном архиве в Кракове (Отдел на Вавеле). После трагической смерти Шнайдера в 1880 г. львовская коллекция (282 папки) осталась в фондах Оссолинеума, теперь — хранится в отделе рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины. Согласно каталогу коллекция насчитывает более 95 000 карточек и представляет чрезвычайно богатый материал, который дает исследователям возможность изучения региональной истории, событий, происходивших в маленьких городах, местечках. uk_UA
dc.language.iso pl uk_UA
dc.publisher Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника НАН України uk_UA
dc.subject Джерелознавчі студії. Розкриття фондів uk_UA
dc.title Kiedyś niepotrzebne szpargały, - dziś ważne źródła historyczne: O znaczeniu kolekcji "Tek Schneidra" dla badań nad dziedzictwem kulturowym Galicji uk_UA
dc.title.alternative Колись непотрібні нотатки — сьогодні важливі історичні джерела: про значення колекції “Теки Шнайдера” для дослідження культурного надбання Галичини uk_UA
dc.title.alternative Когда-то ненужные заметки — сегодня важные исторические источники: о значении коллекции “Теки Шнайдера” для исследования культурного наследия Галичины uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 027.54:025.71](477.83-25)+930.2(438)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис