Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аномалии электронной теплоемкости тулиевых купратов в области псевдощелевой фазы

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Амитин, Е.Б.
dc.contributor.author Жданов, К.Р.
dc.contributor.author Каменева, М.Ю.
dc.contributor.author Ковалевская, Ю.А.
dc.contributor.author Козеева, Л.П.
dc.contributor.author Пауков, И.Е.
dc.contributor.author Блинов, А.Г.
dc.date.accessioned 2018-01-13T11:13:52Z
dc.date.available 2018-01-13T11:13:52Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Аномалии электронной теплоемкости тулиевых купратов в области псевдощелевой фазы / Е.Б. Амитин, К.Р. Жданов, М.Ю. Каменева, Ю.А. Ковалевская, Л.П. Козеева, И.Е. Пауков, А.Г. Блинов // Физика низких температур. — 2002. — Т. 28, № 8-9. — С. 926-933. — Бібліогр.: 30 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0132-6414
dc.identifier.other PACS: 74.25.Bt, 72.-h
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/128671
dc.description.abstract У інтервалі температур 6–300 К проведено прецизійні вимірювання теплоємності тулієвого 1-2-3 купрата із змістом кисню х = 6,92 та х = 6,7. Після виділення граткових складових теплоємності досліджуваних зразків зіставлення одержаних результатів дозволило визначити вклад у електронну теплоємність, пов’язаний з утворенням псевдо- щілинної фази для зразка з х = 6,7. Температурна залежність цього вкладу має аномалію поблизу межі переходу з псевдощілинної фази у нормальну металеву фазу. Одержані експериментальні результати корелюють з теоретичними уявленнями про перебудову електронної структури при переході системи у область псевдощілинної фази. uk_UA
dc.description.abstract В интервале температур 6-300 К проведены прецизионные измерения теплоемкости тулиевого 1-2-3 купрата с содержанием кислорода х = 6,92 и х = 6,7. После выделения решеточных составляющих теплоемкости исследуемых образцов сопоставление полученных результатов позволило определить вклад в электронную теплоемкость, связанный с образованием псевдощелевой фазы для образца с х = 6,7. Температурная зависимость этого вклада имеет аномалию вблизи границы перехода из псевдощелевой фазы в нормальную металлическую фазу. Полученные экспериментальные результаты коррелируют с теоретическими представлениями о перестройке электронной структуры при переходе системы в область псевдощелевой фазы. uk_UA
dc.description.abstract Precision measurements of the heat capacity of thulium 1-2-3 cuprate with oxygen concentrations x=6.92 and x=6.7 are made in the temperature range 6–300 K. After the lattice components of the heat capacity of the samples are subtracted off, a comparison of the results makes it possible to determine the contribution to the heat capacity due to the formation of the pseudogap phase for the sample with x=6.7. The temperature dependence of this contribution has an anomaly near the boundary of the transition from the pseudogap phase to the normal metallic phase. The experimental results correlate with the theoretical ideas about the rearrangement of the electronic structure upon the transition of the system to the pseudogap phase region. uk_UA
dc.description.sponsorship Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 00-02-17914), Научными программами «Высокотемпературная сверхпроводимость» (грант № 98009) и «Университеты России» (грант № 1785), ФЦП «Интеграция» (грант № 274). uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физика низких температур
dc.subject Сильно коррелированные системы и высокотемпературная сверхпроводимость uk_UA
dc.title Аномалии электронной теплоемкости тулиевых купратов в области псевдощелевой фазы uk_UA
dc.title.alternative Anomalies of the electronic heat capacity of thulium cuprates in the pseudogap phase region uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис