Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Реакція відповіді рослин на УФ-В опромінення та оксидний стрес

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Таран, Н.Ю.
dc.contributor.author Оканенко, О.А.
dc.contributor.author Бацманова, Л.М.
dc.contributor.author Свєтлова, Н.Б.
dc.date.accessioned 2018-01-11T20:33:16Z
dc.date.available 2018-01-11T20:33:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Реакція відповіді рослин на УФ-В опромінення та оксидний стрес / Н.Ю. Таран, О.А. Оканенко, Л.М. Бацманова, Н.Б. Свєтлова // Український антарктичний журнал. — 2009. — № 8. — С. 395-403. — Бібліогр.: 50 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/128586
dc.description.abstract Досліджувався вплив стресових факторів – ультрафіолетового випромінювання (UV-B) та пероксиду водню (H₂O₂) на представників двох видів роду Deschampsia – D. аntarctica і D. caespitosa. Встановлено, що UV-B випромінюванняя викликало зміни у вмісті пігментів – хлорофілів і каротиноїдів (крім віолоксантину) Склад ліпідів характеризувся накопиченням триацилгліцеролів, сульфохіновадилдіацилгліцеролу, фосфатидилхоліну та деструкцією вмісту моногалактозилдіацилгліцеролу. Вплив H₂O₂ спричиняв акумуляцію вмісту хлорофілу а в рослинах обох видів і каротиноїдів у рослинах D . antarctica. Дослідження в місту гліколіпідів встановило зменшення вмісту моногалактозилдіацилгліцеролу в листках D. caespitosa та незначне накопичення сульфохіновадилдіацилгліцеролу в рослинах D. antarctica. uk_UA
dc.description.abstract Исследовалось влияние стрессовых факторов – ультрафиолетового излучения (UV-B) и перекиси водорода (H₂O₂) на представителей двух видов рода Deschampsia – D. аntarctica и D. caespitosa. Установлено, что UV-B излучение вызвало изменения в содержании пигментов – хлорофиллов и каротиноидов (кроме виолоксантина). Состав липидов характеризовался накоплением триацилглицеролов, сульфохиновазилдиацилглицерола, фосфатидилхолина и деструкцией содержания моногалактозил-диацилглицерола. Влияние H O вызывало аккумуляцию содержания хлорофилла a в2 2 растениях обоих видов и каротиноидов в растениях D. antarctica. Исследование состава гликолипидов установило уменьшение содержания моногалактозилдиацилглицерола в листьях D. caespitosa и незначительное накопление сульфохиновадилдиацилглицерола в растениях D. Antarctica. uk_UA
dc.description.abstract The effect of stress factors – ultraviolet radiation (UV-B) and hydrogen peroxide (H₂O₂) upon two species of Deschampsia plants – D. antarctica and D. caespitosa were studied. Investigations performed with D. Antarctica plant samples delivered of Antarctic and D. caespitosa from Carpathian Mountains showed that UV-B radiation caused changes mainly pigment composition - chlorophyll a and almost all (except violaxanthin) carotenoids. Lipid composition was characterized by accumulation of triacylglicerols, sulphoquinovosyl diacylglycerol and phopsphatydylcholine while monogalacto-syldiacylglycerol quantity decreased. H₂O₂ treatment cause increase chlorophyll a content in both species and carotenoids in D. antarctica plants. Concerning glycolipid composition one could see monogalactosyldiacylglycerol content decrease in D. caespitosa whereas only insignificant SQDG enlargement was noted in D. antarctica leaves. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Біологічні дослідження uk_UA
dc.title Реакція відповіді рослин на УФ-В опромінення та оксидний стрес uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.1.03:577.125:535-31


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис