Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Екстракти кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят як компонент відновної медицини

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гальченко, С.Є.
dc.contributor.author Сандомирський, Б.П.
dc.date.accessioned 2017-12-03T10:58:24Z
dc.date.available 2017-12-03T10:58:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Екстракти кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят як компонент відновної медицини / С.Є. Гальченко, Б.П. Сандомирський // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 7. — С. 91-97. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.07.091
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126804
dc.description.abstract Досліджено пептидний склад екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят і їх біологічну активність при експериментальних патологічних станах. Показано, що вихід пептидів у розчин більший з кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят, а молекулярно-масовий розподіл пептидів у екстрактах залежить від органа та віку тварин. Після інкубування як контрольних, так і кріоконсервованих фрагментів органів за наявності інгібіторів протеїназ концентрація пептидів у супернатанті була статистично значуще меншою, ніж після інкубування без їх додавання. Такі екстракти стимулюють процес репаративної регенерації при експериментальних патологічних станах відповідних органів (гепатит, цироз печінки, холодова рана, некроз міокарда, спонтанна ішемія міокарда). Також встановлено, що введення щурам екстракту серця поросят стимулює проліферативну активність клітин у міокарді. uk_UA
dc.description.abstract Исследовали пептидный состав экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней и поросят и их биологическую активность при экспериментальных патологических состояниях. Показано, что выход пептидов в раствор больше из криоконсервированных фрагментов органов свиней и поросят, а молекулярно-массовое распределение пептидов в экстрактах зависит от органа и возраста животных. При инкубировании как контрольных, так и криоконсервированных фрагментов органов в присутствии ингибиторов протеиназ, концентрация пептидов в супернатанте была статистически значимо меньше, чем после инкубирования без их добавления. Такие экстракты стимулируют процесс репаративной регенерации при экспериментальных патологических состояниях соответствующих органов (гепатит, цирроз печени, холодовая рана, некроз миокарда, спонтанная ишемия миокарда). Также установлено, что введение крысам экстракта сердца поросят стимулирует пролиферативную активность клеток в миокарде. uk_UA
dc.description.abstract The peptide composition of the extracts of cryopreserved fragments of organs of pigs and piglets and their biological activity under experimental pathological states are studied. It is shown that the release of peptides to the solution was higher from cryopreserved fragments of organs of pigs and piglets, and the molecular-mass distribution of peptides in the extracts depends on organ and age of animals. When incubating both control and cryopreserved organ fragments in the presence of proteinase inhibitors, the concentration of peptides in supernatant was statistically significantly lower than after the incubation without it. These extracts are shown to stimulate the process of reparative regeneration under experimental pathological states of the corresponding organs (hepatitis, hepatic cirrhosis, cold wound, myocardial necrosis, spontaneous myocardial ischemia). It is established that the injections of piglet heart extracts to rats stimulate the cell proliferative activity in myocardium. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють подяку за допомогу, надану в дослідженнях, канд. біол. наук Л.А. Рогозі, канд. біол. наук І.Г. Беспаловій, канд. мед. наук М.О. Чижу та Г.Г. Бабаєвій. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title Екстракти кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят як компонент відновної медицини uk_UA
dc.title.alternative Экстракты криоконсервированных фрагментов органов свиней и поросят как компонент восстановительной медицины uk_UA
dc.title.alternative Extracts of cryopreserved organ fragments of pigs and piglets as a component of restorative medicine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 615.361:615.451.1]:57.086.13:616–003.93


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис