Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дослідження взаємодії манітолу з нуклеозидами за допомогою флуоресцентного зонда

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Щодрий, В.Б.
dc.contributor.author Качковський, О.Д.
dc.contributor.author Сломінський, Ю.Л.
dc.contributor.author Шайдюк, Є.О.
dc.contributor.author Ткачук, З.Ю.
dc.date.accessioned 2017-12-03T10:58:13Z
dc.date.available 2017-12-03T10:58:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Дослідження взаємодії манітолу з нуклеозидами за допомогою флуоресцентного зонда / В.Б. Щодрий, О.Д. Качковський, Ю.Л. Сломінський, Є.О. Шайдюк, З.Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 7. — С. 85-90. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.07.085
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126803
dc.description.abstract Досліджено взаємодію рибонуклеозидів (РН) з манітолом за допомогою флуоресцентного зонда. Встановлено, що при титруванні тестового барвника зростаючими концентраціями розчинів РН та комплексу РН з манітолом (РНМ) зменшується інтенсивність флуоресценції розчину барвника. При цьому падіння інтенсивності флуоресценції комплексу РНМ значно менше, ніж у випадку з розчином РН. Також показано відмінність у спектральних характеристиках розчинів РН і комплексу РНМ з тестовим барвником. Такі результати можуть свідчити про зв'язування манітолу з азотистими основами нуклеозидів. Взаємодія між манітолом і нуклеозидами, найімовірніше, відбувається за допомогою утворення водневих зв'язків між двома паралельними гідроксильними О⎯Н групами манітолу і центрами генерування водневих зв'язків у гетероциклах нуклеозидів. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано взаимодействие рибонуклеозидов (РН) с маннитолом с помощью флуоресцентного зонда. Установлено, что при титровании тестового красителя возрастающими концентрациями растворов РН и комплекса РН с маннитолом (РНМ) уменьшается интенсивность флуоресценции раствора красителя. При этом падение интенсивности флуоресценции комплекса РНМ значительно меньше, чем в случае с раствором РН. Также показано различие в спектральных характеристиках растворов РН и комплекса РНМ с тестовым красителем. Такие результаты могут свидетельствовать о связи маннитола с азотистыми основаниями нуклеозидов. Взаимодействие между маннитолом и нуклеозидами, скорее всего, происходит с образованием водородных связей между двумя параллельными гидроксильными О–Н группами маннитола и центрами генерации водородных связей в гетероциклах нуклеозидов. uk_UA
dc.description.abstract We have studied the interaction of ribonucleosides (RN) with mannitol using a fluorescent probe. It is established that, during of the test dye titration with increasing concentrations of solutions of RN and the complex of RN with mannitol (RNM), a decrease of the intensity of fluorescence of a dye solution is observed. The drop of the fluorescence intensity of the RNM complex is less in comparison to the solution of RN. A difference in spectral characteristics of RN and the complex of RNM with a test dye is shown. These results may indicate the interaction of mannitol with nitrogenous base. Interaction between mannitol and nucleoside occurs probably with the formation of hydrogen bonds between two parallel O–H groups of mannitol and generating centers of hydrogen bonds in the heterocycles of nucleosides. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Дослідження взаємодії манітолу з нуклеозидами за допомогою флуоресцентного зонда uk_UA
dc.title.alternative Исследование взаимодействия маннитола с нуклеозидами с помощью флуоресцентного зонда uk_UA
dc.title.alternative Study of the interaction between mannitol and nucleosides using fluorescent probe uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577:113, 7: 577, 3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис