Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Квантово-хімічні властивості L-карнітину

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Казакова, О.О.
dc.contributor.author Сирова, Г.О.
dc.contributor.author Чекман, І.С.
dc.contributor.author Загородний, М.І.
dc.contributor.author Чаленко, Н.М.
dc.date.accessioned 2017-12-03T10:57:40Z
dc.date.available 2017-12-03T10:57:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Квантово-хімічні властивості L-карнітину / О.О. Казакова, Г.О. Сирова, I.С. Чекман, М.I. Загородний, Н.М. Чаленко // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 7. — С. 64-68. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.07.064
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126800
dc.description.abstract Проаналізовано розподіл зарядів, електростатичного, гідрофобного потенціалів і виявлено основні реакційні центри молекули L-карнітину. Значна величина дипольного моменту і різноманітність функціональних груп молекули свідчать про можливість взаємодіяти з полярними та неполярними структурами бiомембран. uk_UA
dc.description.abstract Проанализировано распределение зарядов, электростатического, гидрофобного потенциалов и определены основные реакционные центры молекулы L-карнитина. Значительная величина дипольного момента и разнообразие функциональных групп молекулы свидетельствуют о возможности взаимодействовать с полярными и неполярными структурами биомембран. uk_UA
dc.description.abstract The distributions of charges and the electrostatic and hydrophobic potentials are analyzed, and the basic reaction centers of а molecule of L-carnitine are revealed. A large dipole moment and the variety of functional groups of the molecule evidence about a possibility of its interaction with polar and nonpolar structures of biomembranes. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Квантово-хімічні властивості L-карнітину uk_UA
dc.title.alternative Квантово-химические свойства L-карнитина uk_UA
dc.title.alternative Quantum-chemical properties of L-carnitine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.12 – 008.331.1:612.08:544.16


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис