Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Порівняння алгоритмів визначення переміщень берегів тріщини зчеплення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Селіванов, М.Ф.
dc.contributor.author Чорноіван, Ю.О.
dc.date.accessioned 2017-12-03T10:56:40Z
dc.date.available 2017-12-03T10:56:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Порівняння алгоритмів визначення переміщень берегів тріщини зчеплення / М.Ф. Селіванов, Ю.О. Чорноіван // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 7. — С. 29-36. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.07.029
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126795
dc.description.abstract Наведено два алгоритми визначення розкриття тріщини зчеплення, які враховують сингулярність похідної від переміщення берегів тріщини в точках, що відповідають її вершинам. В основу першого алгоритму покладено умову плавності змикання берегів. Другий алгоритм реалізується ітеративним методом, на кожному кроці якого розв'язується лінійна система рівнянь відносно щільностей переміщень в точках колокації, він є ефективнішим при деяких співвідношеннях параметрів задачі за рахунок наближеного визначення довжини зчеплення. uk_UA
dc.description.abstract Приведены два алгоритма определения раскрытия трещины сцепления, учитывающие сингулярность производной от перемещения берегов трещины в точках, которые отвечают её вершинам. В основу первого алгоритма положено условие плавности смыкания берегов. Второй алгоритм реализуется итеративным методом, на каждом шаге которого решается линейная система уравнений относительно плотностей перемещений в точках коллокации, он является более эффективным при некоторых соотношениях параметров задачи за счёт приближенного определения длины сцепления. uk_UA
dc.description.abstract Two algorithms are given to determine the cohesive crack opening. These algorithms take into account the singularity of the crack opening derivative at the crack tips. The first algorithm is based on the condition of crack closing smoothness. The second algorithm is an iterative, method whose implementation leads to a linear system for the displacement densities at collocation points on each step. This algorithm is more effective for some combinations of the problem parameters because of the approximate determination of the cohesive zone length. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Механіка uk_UA
dc.title Порівняння алгоритмів визначення переміщень берегів тріщини зчеплення uk_UA
dc.title.alternative Сравнение алгоритмов определения перемещений берегов трещины сцепления uk_UA
dc.title.alternative Comparison of the crack opening displacement determination algorithms for a cohesivе crack uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.421


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис