Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів A^IILаInO₄

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тітов, Ю.О.
dc.contributor.author Білявина, Н.М.
dc.contributor.author Слободяник, М.С.
dc.contributor.author Бабарик, А.А.
dc.contributor.author Тимошенко, М.В.
dc.date.accessioned 2017-11-26T15:05:04Z
dc.date.available 2017-11-26T15:05:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів A^IILаInO₄ / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, А.А. Бабарик, М.В. Тимошенко // Доповіді Національної академії наук України. — 2017. — № 4. — С. 70-75. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2017.04.070
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126562
dc.description.abstract Термообробкою спільно закристалізованих нітратів синтезовано фазу Sr₀,₇Ca₀,₃LaInO₄ і методом рентгенівської дифракції порошку визначено її шарувату перовськітоподібну структуру (ШПС). Установлено ізоструктурність Sr₀,₇Ca₀,₃LaInO₄ і SrLaInO₄ (пр.гр. Pbca). Виявлено вплив складу на будову ШПС одношарових індатів A^IILnInO₄. Показано, що заміщення атомів А-позиції в структурі A^IILnInO₄ на менші атоми збільшує ступінь деформації міжблочних поліедрів (А^II, Ln)O₉, що призводить до дестабілізації їх ШПС. uk_UA
dc.description.abstract Термообработкой совместно закристаллизованных нитратов синтезирована фаза Sr₀,₇Ca₀,₃LaInO₄ и методом рентгеновской дифракции порошка определена ее слоистая перовскитоподобная структура (СПС). Установлена изоструктурность Sr₀,₇Ca₀,₃LaInO₄ и SrLaInO₄ (пр.гр. Pbca). Обнаружено влияние состава на строение СПС однослойных индатов A^IILnInO₄. Показано, что замещение атомов А-позиции в структуре A^IILnInO₄ на меньшие атомы увеличивает степень деформации межблочных полиэдров (А^II, Ln)O₉, что приводит к дестабилизации их СПС. uk_UA
dc.description.abstract The phase Sr₀,₇Ca₀,₃LaInO₄ has been synthesized by heat treatment of co-crystallized nitrates, and its layered perovskite- like structures (LPS) has been determined by X-ray powder diffraction. It is found that Sr₀,₇Ca₀,₃LaInO₄ is isostructural to SrLaInO₄ (sp. gr. Pbca). Influence of the composition on the organization of LPS mono-layered indates A^IILnInO₄ is established. It has been shown that the substitution of atoms in the A-position by smaller ones in the A^IILnInO₄ LPS results in an increase of the deformation degree of the (А^II, Ln)O₉ polyhedra, which destabilizes their LPS. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів A^IILаInO₄ uk_UA
dc.title.alternative Влияние состава на строение слоистой перовскитоподобной структуры индатов A^IILаInO₄ uk_UA
dc.title.alternative Influence of the composition on the organization of a layered perovskite-like structure of indates A^IILаInO₄ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 548.312.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис