Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналіз генетичних алгоритмів розв’язання задачі двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об’єктів у напівнескінченну смугу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Глибовець, М.М.
dc.contributor.author Гулаєва, Н.М.
dc.contributor.author Морозов, І.О.
dc.date.accessioned 2017-11-23T16:34:46Z
dc.date.available 2017-11-23T16:34:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Аналіз генетичних алгоритмів розв’язання задачі двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об’єктів у напівнескінченну смугу / М.М. Глибовець, Н.М. Гулаєва, І.О. Морозов // Проблеми програмування. — 2016. — № 4. — С. 104-116. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126440
dc.description.abstract Досліджено клас генетичних алгоритмів вирішення задачі двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об’єктів у напівнескінченну смугу фіксованої ширини. Наведено результати теоретичного аналізу складності реалізації декодерів MERA та BLF; запропоновані власні реалізації цих декодерів з низкою евристичних оптимізацій. Запропоновано реалізацію генетичного алгоритму розв’язання задачі упаковки для окремих випадків (із забороною поворотів об’єктів та з поворотами на 90 °). Описано результати тестових випробувань розробленого алгоритму за різних конфігурацій основних параметрів з використанням загальновідомих тестових наборів. Наведено результати порівняння отриманого алгоритму з іншими відомими алгоритмами. uk_UA
dc.description.abstract Исследован класс генетических алгоритмов решения задачи двухмерной ортогональной упаковки прямоугольных объектов в полубесконечную полосу фиксированной ширины. Приведены результаты теоретического анализа сложности реализации декодеров MERA и BLF; предложены собственные реализации этих декодеров с рядом эвристических оптимизаций. Предложена реализация генетического алгоритма решения задачи упаковки для отдельных случаев (с запретом поворотов объектов и с поворотами на 90°). Описаны результаты тестирования разработанного алгоритма при разных конфигурациях основных параметров с использованием общеизвестных тестовых наборов. Приведены результаты сравнения полученного алгоритма с другими известными алгоритмами. uk_UA
dc.description.abstract A class of genetic algorithms for solving the 2D Strip Packing Problem is investigated. The theoretical analysis of the complexity of implementing decoders MERA and BLF is done. Original implementations of these MERA and BLF decoders enhanced with a number of heuristic optimizations are proposed. Genetic algorithm for solving the 2D Strip Packing Problem for special cases (allowed/forbidden objects rotation by 90°) with the use of MERA/BLF decoders is proposed. Extensive computational experiments with well-known instances are performed to analyze different configurations of basic parameters of proposed genetic algorithm. The comparison of the obtained algorithm with other known algorithms is given. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Прикладні засоби програмування та програмне забезпечення uk_UA
dc.title Аналіз генетичних алгоритмів розв’язання задачі двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об’єктів у напівнескінченну смугу uk_UA
dc.title.alternative Анализ генетических алгоритмов решения задачи двухмерной ортогональной упаковки прямоугольных объектов в полубесконечную полосу uk_UA
dc.title.alternative Analysis of Genetic Algorithms for solving the 2D Orthogonal Strip Packing Problem uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.023


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис