Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методы и модели использования экспертно-аналитического знания для поддержки принятия решений в организации. Часть 2. Онтологические отношения и анализ гармоничности поля решений

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ильина, Е.П.
dc.date.accessioned 2017-11-23T16:23:15Z
dc.date.available 2017-11-23T16:23:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Методы и модели использования экспертно-аналитического знания для поддержки принятия решений в организации. Часть 2. Онтологические отношения и анализ гармоничности поля решений / Е.П. Ильина // Проблеми програмування. — 2016. — № 4. — С. 66-80. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126437
dc.description.abstract На основе предложенной ранее онтологической модели системы решений организации, отражающей нормативное знание и взгляды специалистов, формализованы отношения между решениями. Классами отношений являются генетический, координационный (связность и сходство), противопоставляющий. Определены восемь видов отношений класса кластеризующих, которые выделяют подмножества поля решений с элементами, составляющими зоны рисков определенных видов либо средства противодействия им по отношению к заданному решению. Формализованы и метризованы базовые показатели гармоничности поля решений. Рассмотрены возможности использования отношений при аналитической поддержке организационных решений. uk_UA
dc.description.abstract На ґрунті запропонованої раніше онтологічної моделі системи рішень організації, що відображує нормативне знання й погляди фахівців, формалізовано відношення між рішеннями. Класами відношень є генетичний, координаційний (зв'язність та подібність), та протиставний. Визначено вісім видів відношень із класу кластеризуючих, що виокремлюють підмножини поля рішень із елементами, які становлять зони ризиків певних видів або потенційні засоби протидії їм щодо певного рішення. Формалізовані та метризовані показники гармонійності поля рішень. Розглянуті можливості використання відношень для аналітичної підтримки організаційних рішень. uk_UA
dc.description.abstract Some types of relations between the elements of the organization decisions system are formalized using the ontological model proposed in the previous part of the article. This model reflects both the normative knowledge and expert views. There are such the classes of relations as genetic, coordination (connection or resemblance) and opposing ones. The special class of clastering relations is determined. Eight types of such relations select the subsets of the decision field that represent risk issue for the actual decision or the eventual remedies for this risk. The main indexes of the decision field coherency are formalized and metrizied. The potentialities of the proposed formalizm using for the analytical support of the organization decision are considered. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Експертні та інтелектуальні інформаційні системи uk_UA
dc.title Методы и модели использования экспертно-аналитического знания для поддержки принятия решений в организации. Часть 2. Онтологические отношения и анализ гармоничности поля решений uk_UA
dc.title.alternative Методи та моделі використання експертно-аналітичного знання для підтримки прийняття рішень в організації. Частина 2. Онтологічні відношення та аналіз гармонійності поля рішень uk_UA
dc.title.alternative Methods and Models for Employment of the Expert Analytical Knowledge in Organization Decision Making. Part II. The Ontological relations and the decisions field coherency analysis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.822, 681.3, 519.81


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис