Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Интеграция дескриптивных логик с операциями над ролями с реляционной моделью данных

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Чистякова, И.С.
dc.date.accessioned 2017-11-23T16:21:08Z
dc.date.available 2017-11-23T16:21:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Интеграция дескриптивных логик с операциями над ролями с реляционной моделью данных / И.С. Чистякова // Проблеми програмування. — 2016. — № 4. — С. 58-65. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126436
dc.description.abstract Работа является логическим продолжением ранее опубликованных исследований, посвященных описанию отображений между дескриптивной логикой и реляционной моделью данных. На основе, созданной ранее, бинарной реляционной структуры данных, осуществляется отображение расширений дескриптивной логики ALC в реляционную модель данных (RDM). В работе используются полученные ранее результаты исследований, а именно структура данных RM², отображения базовых концептов логики ALC в RDM, отображения классических расширений ALC в RDM. uk_UA
dc.description.abstract Робота є логічним продовженням раніше опублікованих досліджень, які були присвячені опису відображень між дескриптивною логікою та реляційною моделлю даних. За допомогою попередньо створеної бінарної реляційної структури даних здійснюється відображення розши­рень дескриптивної логіки ALC у реляційну модель даних (RDM). В роботі використовуються результати, що були отримані у минулих дослідженнях, а саме – структура даних RM², відображення базових концептів логіки ALC у RDM, відображення класичних розширень ALC у RDM. uk_UA
dc.description.abstract The paper is a logical continuation of the previously published work, which was dedicated to the creation of mappings from the description logic into binary relational data model. Based on the previously created binary relational data structure we perform mappings of the ALC extension into relational data model (RDM). The results of previous research namely data structure RM², mappings of the basic ALC concepts and its classical extensions into RDM were used in this paper. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Моделі та засоби систем баз даних і знань uk_UA
dc.title Интеграция дескриптивных логик с операциями над ролями с реляционной моделью данных uk_UA
dc.title.alternative Інтеграція дескриптивних логік з операціями над ролями з реляційною моделлю даних uk_UA
dc.title.alternative Integration of the description logics with operations at role constructors into relational data model uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.62


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис