Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Програмне забезпечення SERC для аналізу похибки оцінки надійності відмовостійких реконфігуровних багатопроцесорних систем

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Фесенюк, А.П.
dc.date.accessioned 2017-11-23T16:19:22Z
dc.date.available 2017-11-23T16:19:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Програмне забезпечення SERC для аналізу похибки оцінки надійності відмовостійких реконфігуровних багатопроцесорних систем / А.П. Фесенюк // Проблеми програмування. — 2016. — № 4. — С. 48-57. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126435
dc.description.abstract Розглядаються питання розрахунку імовірності безвідмовної роботи відмовостійких реконфігуровних багатопроцесорних систем. Дається коротке описання розробленого програмного забезпечення SERC (Statistical Experiments for Reliability Calculation), в якому реалізовано відомі та запропоновані модифікації методу статистичних випробувань для розрахунку показників надійності ВБС та засоби для оцінки похибки розрахунку. uk_UA
dc.description.abstract Рассматриваются вопросы расчета вероятности безотказной работы отказоустойчивых реконфигурируемых многопроцессорных систем (ОМС). Дается краткое описание разработанного программного обеспечения SERC (Statistical Experiments for Reliability Calculation), в котором реализованы известные и предложенные автором модификации метода статистических испытаний для расчета надежности ОМС и средства для оценки погрешности расчета. uk_UA
dc.description.abstract The article devoted to reliability estimation of fault-tolerant reconfigurable multiprocessor systems. The paper briefly describes implementation of software SERC (Statistical Experiments for Reliability Calculation) which contains known and proposed by author statistical methods for fault tolerant reconfigurable multiprocessor systems reliability estimation and tools for Monte Carlo Error analysis of the estimation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Тестування, надійність та якість програм uk_UA
dc.title Програмне забезпечення SERC для аналізу похибки оцінки надійності відмовостійких реконфігуровних багатопроцесорних систем uk_UA
dc.title.alternative Программное обеспечение SERC для анализа погрешности оценки надежности отказоустойчивых реконфигурируемых многопроцессорных систем uk_UA
dc.title.alternative Software SERC for Monte Carlo Error analysis of fault-tolerant multiprocessor systems reliability estimation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.41


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис