Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сезонная и межгодовая динамика фитопланктона, фитомикроэпифитона и биогенных элементов на речном участке Каневского водохранилища

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Щербак, В.И.
dc.contributor.author Якушин, В.М.
dc.contributor.author Задорожная, А.М.
dc.contributor.author Семенюк, Н.Е.
dc.contributor.author Линчук, М.И.
dc.date.accessioned 2017-11-18T20:34:21Z
dc.date.available 2017-11-18T20:34:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Сезонная и межгодовая динамика фитопланктона, фитомикроэпифитона и биогенных элементов на речном участке Каневского водохранилища / В.И. Щербак, В.М. Якушин, А.М. Задорожная, Н.Е. Семенюк, М.И. Линчук // Гидробиологический журнал. — 2015. — Т. 51, № 5. — С. 52-66. — Бібліогр.: 18 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0375-8990
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126291
dc.description.abstract Установлено, что развитие фитопланктона и фитомикроэпифитона речногоучастка Каневского водохранилища характеризуется хорошо выраженной сезонной динамикой, в значительной степени определяемой содержанием в воде неорганических форм азота и фосфора. В межгодовом аспекте содержание пула неорганического азота и фосфора изменяется незначительно, что позволяет утверждать о стабилизации их содержания в днепровской воде. Показано, что отношение N : Р значительно уменьшилось по сравнению с 60—70-ми годами прошлого столетия, достигая минимальных значений — 6,6 ± 0,43 — в летний и максимальных — 32,3 ± 2,6 — в зимний период. Между качественными и количественными показателями фитопланктона, фитомикроэпифитона и содержанием биогенных элементов установлен ряд корреляционных взаимосвязей, указывающих на динамичные отношения в системе «водорослевые сообщества ↔ биогенные элементы». uk_UA
dc.description.abstract Встановлено, що розвиток фітопланктону і фітомікроепіфітону річкової ділян-ки Канівського водосховища характеризується добре вираженою сезонною динамікою, яка в значній мірі визначається вмістом у воді неорганічних форм азоту і фосфору. У міжрічному аспекті вміст пулу неорганічних форм азоту і фосфору змінюється незначно, що дозволяє стверджувати про стабілізацію їхнього вмісту в дніпровській воді. Показано, що відношення N : Р значно зменшилось порівняно з показником 60—70-х років минулого століття, досягаючи мінімальних значень 6,6 ± 0,43 у літній і максимальних 32,3 ± 2,6 — у зимовий період. Між фітопланктоном, фітомікроепіфітоном і вмістом біогенних елементів встановлено низку кореляційних взаємозв’язків, які вказують на динамічні відносини в системі «водоростеві угруповання ↔ біогенні елементи». uk_UA
dc.description.abstract Development of phytoplankton and phytomicroepiphyton in the river section of the Kaniv water reservoir is characterized by well marked seasonal dynamics, which to a great extent depends upon inorganic nitrogen and phosporus content in water. In interannual aspect the pool of inorganic nitrogen and phosporus concentration varies insignificantly, which makes it possible to state that their content in the Dniper water have become stable. The N : P ratio has been shown to fall down considerably, compared with 60—70s of the last century, with the minimal values (6,6 ± 0,3) observed in summer and the highest values (32,3 ± 2,6) — in winter. A number of correlations has been found between phytoplankton, phytomicroepiphyton and nutrient content, which indicate highly dynamical relations in the system «algal assemblages ↔ nutrients». uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут гідробіології НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Гидробиологический журнал
dc.subject Общая гидробиология uk_UA
dc.title Сезонная и межгодовая динамика фитопланктона, фитомикроэпифитона и биогенных элементов на речном участке Каневского водохранилища uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [(546.17+546.18):581.526.32]285.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис