Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ideal stoichiometric technetium nitrides under pressure: a first-principles study

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Zhao, Z.L.
dc.contributor.author Bao, K.
dc.contributor.author Duan, D.F.
dc.contributor.author Jin, X.L.
dc.contributor.author Tian, F.B.
dc.contributor.author Li, D.
dc.contributor.author Liu, B.B.
dc.contributor.author Cui, T.
dc.date.accessioned 2017-11-14T18:30:18Z
dc.date.available 2017-11-14T18:30:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ideal stoichiometric technetium nitrides under pressure: a first-principles study / Z.L. Zhao, K. Bao, D.F. Duan, X.L. Jin, F.B. Tian, D. Li, B.B. Liu, T. Cui // Сверхтвердые материалы. — 2014. — № 4. — С. 89-98. — Бібліогр.: 30 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3119
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126123
dc.description.abstract Technetium nitrides with various ideal stoichiometries have been investigated with the first-principle method at the pressures between 0–60 GPa. It have been found that there could be many stable technetium nitrides including Tc₃N, Tc₂N, TcN, Tc₂N₃, TcN₂, TcN₃, and TcN₄, among which Tc₃N and Tc₂N sub-nitrides are synthesizable at zero pressure and could be applied to nuclear waste management, such as separate radioactive 99Tc from nuclear fuel cycle. Moreover, N-rich TcN₃ and TcN₄ exhibit remarkable bulk properties and can be potential ultrastiff and hard materials. uk_UA
dc.description.abstract Нітриди технеція з різною ідеальної стехіометрією досліджені із застосуванням методу перших принципів при тисках від 0 до 60 ГПа. Встановлено, що може бути багато стабільних нітридів технеція, включаючи Tc₃N, Tc₂N, ТКС, Tc₂N₃, TcN₂, TcN₃ і TcN₄, серед яких субнітриди Tc₃N і Tc₂N синтезуються при нульовому тиску і можуть бути використані для обробки ядерних відходів, таких як виділений при ядерному паливному циклі радіоактивний 99Tc. Більш того, TcN₃ і TcN₄, збагачені N, демонструють чудові об’ємні властивості і можуть бути потенційними ультражорсткими і твердими матеріалами. uk_UA
dc.description.abstract Нитриды технеция с различной идеальной стехиометрией исследованы с применением метода первых принципов при давлениях от 0 до 60 ГПа. Установлено, что может быть много стабильных нитридов технеция, включая Tc₃N, Tc₂N, ТКС, Tc₂N₃, TcN₂, TcN₃ и TcN₄, среди которых субнитриды Tc₃N и Tc₂N синтезируются при нулевом давлении и могут быть использованы для обработки ядерных отходов, таких как выделенный при ядерном топливном цикле радиоактивный 99Tc. Более того, TcN₃ и TcN₄, обогащенные N, демонстрируют замечательные объемные свойства и могут быть потенциальными ультражесткими и твердыми материалами. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was supported by the National Basic Research Program of China (No. 2011CB808200), Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (No. IRT1132), National Natural Science Foundation of China (Nos. 51032001, 11074090, 10979001, 51025206), and National Found for Fostering Talents of basic Science (No. J1103202). Parts of calculations were performed in the High Performance Computing Center (HPCC) of Jilin University. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Сверхтвердые материалы
dc.subject Получение, структура, свойства uk_UA
dc.title Ideal stoichiometric technetium nitrides under pressure: a first-principles study uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 546.171.1/.718:539.89


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис