Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shevchenko, Igor V.
dc.date.accessioned 2017-11-06T11:02:33Z
dc.date.available 2017-11-06T11:02:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Influence of Geoelectric Field on Chemical Reactions on Earth / Igor V. Shevchenko // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 9. — С. 110-117. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2016.09.110
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125860
dc.description.abstract The existing understanding of chemical thermodynamics presupposes that at the same temperature and other conditions being equal, the rate of a chemical reaction will always and everywhere on Earth be constant. We have found that geoelectric field generated by the Earth’s ionosphere, is capable of exerting a strong influence on the rate of chemical processes. Because of the revolution of the Earth around the Sun and varying intensity of the solar irradiance the geoelectric field is highly dynamic and causes the rate of some chemical reactions on the Earth to vary over wide ranges within a year. uk_UA
dc.description.abstract Існуюче уявлення про хімічну термодинаміку передбачає, що при однаковій температурі та інших рівних умовах швидкість хімічної реакції завжди і повсюди на Землі буде однаковою. Автором встановлено, що геоелектричне поле, що генерується іоносферою Землі, спроможне сильно впливати на швидкість хімічних процесів. Внаслідок обертання Землі навколо Сонця та інтенсивності сонячного випромінювання, що змінюється, геоелектричне поле дуже динамічне та спроможне викликати зміну швидкості деяких хімічних реакцій в широких межах впродовж року. uk_UA
dc.description.abstract Существующее представление о химической термодинамике предполагает, что при одинаковой температуре и прочих равных условиях скорость химической реакции всегда и везде на Земле является постоянной. Автором обнаружено, что геоэлектрическое поле, генерируемое ионосферой Земли, способно оказывать сильное влияние на скорость химических процессов. Вследствие вращения Земли вокруг Солнца и изменяющейся интенсивности солнечного излучения геоэлектрическое поле чрезвычайно динамично и способно вызывать изменение скорости некоторых химических реакций на Земле в больших пределах в течение года. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Influence of Geoelectric Field on Chemical Reactions on Earth uk_UA
dc.title.alternative Вплив геоелектричного поля на хімічні реакції на Землі uk_UA
dc.title.alternative Влияние геоэлектрического поля на химические реакции на Земле uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 544.3:544.4:523.98:537.312.7:550.371


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис