Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ліпоксигеназна активність в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (L.) All.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бабенко, Л.М.
dc.contributor.author Скатерна, Т.Д.
dc.contributor.author Косаківська, І.В.
dc.date.accessioned 2017-11-05T16:30:59Z
dc.date.available 2017-11-05T16:30:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Ліпоксигеназна активність в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (L.) All. / Л.М. Бабенко, Т.Д. Скатерна, І.В. Косаківська // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 8. — С. 101-108. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2016.08.101
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125832
dc.description.abstract Уперше ідентифіковано і досліджено характер змін активності ліпоксигенази (ЛОГ) та вміст розчинних білків в органах однорічної різноспорової водної папороті Salvinia natans (L.) All. в онтогенезі. Встановлено, що у плаваючих ваях міститься 13-ЛОГ із значенням pHопт 8,0, у занурених — 13-ЛОГ із pHопт 8,0 на початкових стадіях та 9-ЛОГ із pHопт 5,5 на подальших етапах онтогенезу, у спорокарпіях ідентифіковано 9-ЛОГ із pHопт 5,5. У порівнянні з вищими рослинами вегетативні та генеративні органи S. natans характеризуються низьким вмістом розчинних білків. У плаваючих ваях вміст розчинних білків у ході онтогенезу зростає, сягаючи максимуму на стадії формування спорокарпіїв, тоді як у занурених ваях зафіксовано зростання вмісту розчинних білків у середині вегетації і поспупове зниження наприкінці. Характер розподілу активності ЛОГ і динаміка змін у вмісті розчинних білків у органах папороті відповідають фізіологічним процесам на досліджуваних стадіях онтогенезу. uk_UA
dc.description.abstract Впервые идентифицированы и исследован характер изменений активности липоксигеназы (ЛОГ) и содержание растворимых белков в органах однолетнего разноспорового водного папоротника Salvinia natans (L.) All. в онтогенезе. Показаноно, что в плавающих ваях содержится 13-ЛОГ со значением pH 8,0, в погруженных — 13-ЛОГ с pHопт 8,0 на начальных стадиях и 9-ЛОГ с pHопт 5,5 на последующих этапах онтогенеза, в спорокарпиях идентифицирована 9-ЛОГ с pHопт 5,5. По сравнению с цветковыми растениями вегетативные и генеративные органы S. natans характеризуются низким содержанием растворимых белков. В плавающих ваях содержание растворимых белков в ходе онтогенеза возрастает, достигая максимума на стадии формирования спорокарпиев, тогда как в погруженных ваях зафиксирован рост содержания растворимых белков в середине вегетации и постепенное снижение в конце. Характер распределения активности ЛОГ и динамика изменений в содержании растворимых белков в органах папоротника соответствуют физиологическим процессам на исследуемых стадиях онтогенеза. uk_UA
dc.description.abstract The pattern of changes in the lipoxygenase (LOX) activity and the content of dissolved proteins in organs of the annual heterosporous water fern Salvinia natans (L.) All. is identified and studied in ontogenesis for the first time. Floating leaves were revealed to contain 13-LOX with values of pH 8.0, submerged ones — 13-LOX (pHopt 8.0) — at the initial stages and 9-LOX (pHopt 5.5) at the later stages of ontogenesis. In sporocarps, 9-LOX (pHopt 5.5) was identified. As compared to higher plants, vegetative and generative organs of S. natans are characterized by a low content of dissolved proteins. During ontogenesis, the dissolved protein content in floating leaves increases and reaches its maximum at the stage of sporocarp formation, while submerged leaves show some increase in the content of dissolved proteins in the middle of vegetation and its gradual decrease at the end. The pattern of the LOX -activity distribution and the dynamics of changes of the dissolved proteins in the fern organs correspond to physiological processes during the studied stages of ontogenesis. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Ліпоксигеназна активність в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (L.) All. uk_UA
dc.title.alternative Липоксигеназная активность в онтогенезе водного папоротника Salvinia natans (L.) All. uk_UA
dc.title.alternative Lypoxigenase activity of Salvinia natans (L.) All. in ontogenesis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 58.036:577/.112/.152.1./19:582.542.11


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис