Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правових умов функціонування пенсійної системи України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Островецький, В.І.
dc.date.accessioned 2017-10-26T08:50:13Z
dc.date.available 2017-10-26T08:50:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правових умов функціонування пенсійної системи України / В.І. Островецький // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 3 (49). — С. 83-89. — Бібліогр.: 40 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125385
dc.description.abstract У статті розкривається економічна сутність пенсійного страхування. Узагальнено і проаналізовано основні теоретичні положення та світовий досвід функціонування та розвитку систем пенсійного страхування. Висвітлено особливості функціонування системи пенсійного страхування України. Обґрунтовано основні напрями удосконалення організаційно-правових умов функціонування системи пенсійного страхування України. uk_UA
dc.description.abstract В статье раскрывается экономическая сущность пенсионного страхования. Обобщены и проанализированы основные теоретические положения и мировой опыт функционирования и развития систем пенсионного страхования. Выделены особенности функционирования системы пенсионного страхования Украины. Обоснованы основные направления совершенствования организационно-правовых условий функционирования системы пенсионного страхования Украины. uk_UA
dc.description.abstract The article is revealed the economic essence of pension insurance. Are generals theoretical positions and world experience of functioning and development of pension insurance systems are generalized and analyzed. Are features of the functioning of the system of pension insurance of Ukraine are singled out. The basic directions of the perfection of organizational-legal conditions of functioning of the system of social pension insurance of Ukraine are grounded. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Фінанси uk_UA
dc.title Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правових умов функціонування пенсійної системи України uk_UA
dc.title.alternative Обоснование направлений совершенствования организационно-правовых условий функционирования пенсионной системы Украины uk_UA
dc.title.alternative Rationale of improving the organizational and legal conditions of the functioning of the pension system of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.25 (477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис