Показати простий запис статті

dc.contributor.author Довжук, І.В.
dc.date.accessioned 2017-09-10T18:44:22Z
dc.date.available 2017-09-10T18:44:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Гірничий інженер Іліодор Фелькнер / І.В. Довжук // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 20. — С. 349-353. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2307-5791
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123840
dc.description.abstract У статті розповідається про життєвий та трудовий шлях інженера-практика Іліодора Федоровича Фелькнера. Висвітлено його професійну та громадську діяльність. Охарактеризовано його здобутки як прогресивного діяча науки і техніки свого часу. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматривается жизненный и трудовой путь инженера-практика Илиодора Федоровича Фелькнера. Освещена его профессиональная и общественная деятельность. Охарактеризованы его достижения как прогрессивного деятеля науки и техники своего времени. uk_UA
dc.description.abstract The article discusses the life and career of engineer-practice Iliodor F. Felkner. Covered his professional and social activities. Described his achievements as a progressive leader of science and technology of its time. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.
dc.subject Біографічні студії uk_UA
dc.title Гірничий інженер Іліодор Фелькнер uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис