Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

«Цензурна реформа 1865 р.» в українській та російській історіографії

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кирієнко, О.Ю.
dc.date.accessioned 2017-09-10T18:41:43Z
dc.date.available 2017-09-10T18:41:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation «Цензурна реформа 1865 р.» в українській та російській історіографії / О.Ю. Кирієнко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 20. — С. 280-287. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2307-5791
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123834
dc.description.abstract У статті на основі аналізу основних праць дослідників розглядаються погляди й оцінки вчених дорадянської, радянської та сучасної доби на причини, сутність і значення цензурної реформи 1865 р. Здійснено також спробу подолання деяких стереотипних тверджень щодо реформаторського кроку імперської влади Росії в інформаційній сфері. uk_UA
dc.description.abstract В статье на основе анализа основных работ исследователей рассматриваются взгляды и оценки ученых досоветской, советской и современной эпохи на причины, сущность и значение цензурной реформы 1865 г. Осуществлена также попытка преодоления некоторых стереотипных утверждений реформаторского шага имперской власти России в информационной сфере. uk_UA
dc.description.abstract In the article major researchers’ point of views on censorship reform in 1865 have been analyzed. Some historical statements overstated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.
dc.subject Методологія. Історіографія. Джерелознавство uk_UA
dc.title «Цензурна реформа 1865 р.» в українській та російській історіографії uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 070.13 (477) «19»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис