Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Етнічна диференціація і процеси соціально-культурної адаптації підприємців України в пореформену добу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Донік, О.М.
dc.date.accessioned 2017-09-10T18:37:35Z
dc.date.available 2017-09-10T18:37:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Етнічна диференціація і процеси соціально-культурної адаптації підприємців України в пореформену добу / О.М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 20. — С. 96-111. — Бібліогр.: 47 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2307-5791
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123823
dc.description.abstract У статті проаналізовано домінуючі групи в поліетнічному підприємницькому загалі підросійської України останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. та процеси їх соціально-культурної адаптації. З’ясовано, що не зважаючи на спільність групових і професійних інтересів, суттєва етнічна диференціація й обмежена готовність до інтеграції значної частини великої і середньої буржуазії України ставали на заваді процесу консолідації її в міцний і дієздатний прошарок підприємців-господарників. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализированы доминирующие группы в полиэтнической предпринимательской среде Украины последней трети ХІХ — начала ХХ в., а также процессы их социально-культурной адаптации. Установлено, что несмотря на общность групповых и профессиональных интересов, существенная этническая дифференциация и ограниченная готовность к интеграции значительной части крупной и средней буржуазии Украины препятствовали процессу консолидации её в сильную и дееспособную прослойку предпринимателей-хозяйственников. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the dominant group in the polyethnical environment of entrepreneurs’ in Ukraine at the last third of the XIX — аt the begging of the XX centuries and also the processes of their socio-cultural adaptation in social life. Author found out that despite the commonality and professional interests of the group, colorful ethnic differentiation and limited commitment prevented the process of consolidating into a strong and workable stratum of entrepreneurs-business executives. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.
dc.subject Сторінки вітчизняної соціально-економічної історії uk_UA
dc.title Етнічна диференціація і процеси соціально-культурної адаптації підприємців України в пореформену добу uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 947.083 (477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис