Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з «українського питання» в модерну добу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Реєнт, О.П.
dc.date.accessioned 2017-09-10T18:35:22Z
dc.date.available 2017-09-10T18:35:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з «українського питання» в модерну добу / О.П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 20. — С. 6-37. — Бібліогр.: 45 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2307-5791
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123818
dc.description.abstract Статтю присвячено еволюції українського національного руху з кінця XVIII до початку ХХ ст. та політиці державної влади Російської імперії з цього питання. Зокрема, виявлено основні чинники формування національної свідомості, охарактеризовано мову як атрибут народу та його ідентифікатор. Наголошено на неоднозначності становища українців в поліетнічній державі. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена эволюции украинского национального движения с конца XVIII до начала ХХ в. и политике государственной власти Российской империи по этому вопросу. В частности, выявлены основные факторы формирования национального сознания, охарактеризованы язык как атрибут народа и его идентификатор. Отмечена неоднозначность положения украинцев в полиэтническом государстве. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the evolution of the Ukrainian national movement in late XVIII to the early twentieth century. and policies of the government of the Russian Empire on the issue. In particular, the main factors in the formation of national consciousness, characterized language as an attribute of the people and their ID. Emphasized the ambiguity of the situation of Ukrainian in the multiethnic state. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.
dc.subject Питання націєтворення uk_UA
dc.title Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з «українського питання» в модерну добу uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94 (477) «18/19»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис