Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Competitive intelligence and counter-intelligence: the adjacent plane of security of the enterprise

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Pushak, Ya.Ya.
dc.contributor.author Zhyvko, Z.B.
dc.date.accessioned 2017-09-03T19:33:37Z
dc.date.available 2017-09-03T19:33:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Competitive intelligence and counter-intelligence: the adjacent plane of security of the enterprise / Ya.Ya. Pushak, Z.B. Zhyvko // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 4 (34). — С. 135–139. — Бібліогр.: 32 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123399
dc.description.abstract The article discusses the intersection of competitive intelligence and counter-intelligence as components of economic security. It proves that the documentation of the legal status of trade secrets and confidential information reinforces its protection. The article describes three common methods of criminal attacs on information of commercial or banking secrets and discusses ways of their localization. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто площину перетину функцій конкурентної розвідки та контррозвідки підприємства як складових системи економічної безпеки підприємства. Доведено, що документальне забезпечення правового статусу комерційної таємниці та конфіденційної інформації на підприємстві сприятиме надійному її захисту як у випадку розголошення відповідних відомостей працівниками підприємства, так і цілеспрямованими діями конкурентів щодо її викрадення. Виділено три групи типових способів злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю та запропоновано шляхи їх локалізації; розроблено структурну модель контррозвідки підприємства. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрена плоскость пересечения функций конкурентной разведки и контрразведки предприятия как составляющих системы безопасности предприятия. Доказано, что документальное обеспечение правового статуса коммерческой тайны и конфиденциальной информации на предприятии будет способствовать надежной ее защите как в случае разглашения соответствующих сведений работниками предприятия, так и целенаправленными действиями конкурентов по ее похищению. Выделены три группы типичных способов преступных посягательств на сведения, составляющие на коммерческую или банковскую тайну и предложены пути их локализации; разработана структурная модель контрразведки предприятия. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Marketing uk_UA
dc.title Competitive intelligence and counter-intelligence: the adjacent plane of security of the enterprise uk_UA
dc.title.alternative Конкурентна розвідка та контррозвідка: суміжна площина економічної безпеки підприємства uk_UA
dc.title.alternative Конкурентная разведка и контрразведка: смежная плоскость экономической безопасности предприятия uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 005.332.4:005.921.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис