Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dotsenko, G.V.
dc.contributor.author Tsysaruk, S.S.
dc.date.accessioned 2017-09-03T19:32:35Z
dc.date.available 2017-09-03T19:32:35Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Branding in Global Marketing Management / G.V. Dotsenko, S.S. Tsysaruk // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 4 (34). — С. 132–134. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123398
dc.description.abstract This article describes the essence of branding; it explains what identifies the brand equity and why do some companies prefer to have a locally based brand to a globally based brand. This work clarifies the meaning of a brand extension and brand dilution, and highlights the examples of the most developed brands. The purpose of this paper is to provide the reader with the information about the brands and to identify factors that affect the success of the brand development. uk_UA
dc.description.abstract У статті описано сутність брендінгу; пояснюється, що визначає гідність марки і чому деякі компанії воліють мати бренд на місцевому рівні, ніж на глобальному рівні. Автор пояснює необхідність розширення і розведення бренду, а також показує приклади з найбільш розвинених брендів. Метою цієї статті є інформувати читача про бренди та визначити фактори, які впливають на успішний його розвиток. uk_UA
dc.description.abstract В статье описывается суть брендинга; объясняется, что определяет достоинство марки и почему некоторые компании предпочитают иметь бренд на местном уровне, чем на глобальном уровне. Автор поясняет суть расширения и разведение бренда, а также показывает примеры из наиболее развитых брендов. Целью этой статьи является информирование читателя о брендах и определить факторы, которые влияют на успешное его развитие. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Marketing uk_UA
dc.title Branding in Global Marketing Management uk_UA
dc.title.alternative Брендінг в глобальному маркетинговому менеджменті uk_UA
dc.title.alternative Брендинг в глобальном маркетинговом менеджменте uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.138.021:658.626


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис