Показати простий запис статті

dc.contributor.author Pavlysh, E.V.
dc.contributor.author Poklonskyy, S.K.
dc.date.accessioned 2017-09-03T19:29:12Z
dc.date.available 2017-09-03T19:29:12Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Clusters and Cluster Policy in Ukraine / E.V. Pavlysh, S.K. Poklonskyy // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 4 (34). — С. 112–116. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123395
dc.description.abstract The article deals with the cluster conception by M. Porter, its criticism by definite researchers and scientists. Special attention was paid to clustering processes in Ukraine. The existing clusters and clustering activity were analyzed. It was attempted to define existing economic clusters basing on industrial map of Ukraine analysis and available statistic data. uk_UA
dc.description.abstract У статті було розглянуто сучасну концепцію кластерів М. Портера, її критику деякими дослідниками та науковцями. Особливу увагу було приділено процесам кластеризації в Україні. Було проаналізовано існуючи кластери та діяльність із створення кластерів взагалі. Було зроблено спробу виявити існуючі економічні кластери на основі аналізу індустріальної мапи України та доступної статистичної інформації. uk_UA
dc.description.abstract В статье была рассмотрена современная концепция кластеров М. Портера, её критика некоторыми исследователями и учёными. Особенное внимание было уделено процессам кластеризации в Украине. Были проанализированы существующие кластеры и деятельность по созданию кластеров в целом. Была осуществлена попытка выявить существующие экономические кластеры на основе анализа промышленной карты Украины и доступной статистической информации. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Marketing uk_UA
dc.title Clusters and Cluster Policy in Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Кластери та кластерна політика в Україні uk_UA
dc.title.alternative Кластеры и кластерная политика в Украине uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.83


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис