Показати простий запис статті

dc.contributor.author Parfonova, L.G.
dc.contributor.author Bikinina, A.O.
dc.date.accessioned 2017-09-03T19:20:00Z
dc.date.available 2017-09-03T19:20:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Pension Funds: Investment Risk Management / L.G. Parfonova, A.O. Bikinina // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 4 (34). — С. 86–90. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123389
dc.description.abstract In the article the necessity of the pension system reform was proved. The basic types of pension plans non-governmental pension provision were described. The pension plan which is the most suitable for the modern condition of the Ukrainian pension system was defined. The risks associated with the functioning of the pension system were classified. The main methods of risk management were suggested. uk_UA
dc.description.abstract У статті обґрунтовано необхідність реформування вітчизняної пенсійної системи. Описано основні види пенсійних планів недержавного пенсійного забезпечення. Визначено пенсійний план, який найбільше підходить для сучасного стану пенсійної системи України. Наведено класифікацію ризиків, пов’язаних з функціонуванням пенсійної системи. Запропоновано основні методи управління ризиками. uk_UA
dc.description.abstract В статье обоснована необходимость реформирования отечественной пенсионной системы. Описаны основные виды пенсионных планов негосударственного пенсионного обеспечения. Определен пенсионный план, наиболее подходящий для современного состояния пенсионной системы Украины. Приведена классификация рисков, связанных с функционированием пенсионной системы. Предложены основные методы управления рисками. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Pension Funds: Investment Risk Management uk_UA
dc.title.alternative Пенсійні фонди: управління інвестиційним ризиком uk_UA
dc.title.alternative Пенсионные фонды: управление инвестиционным риском uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [331.25:347.464](477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис