Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Determining Controlling Functions in the Enterprise Management Activity

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Firsova, S.N.
dc.date.accessioned 2017-09-03T19:06:52Z
dc.date.available 2017-09-03T19:06:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Determining Controlling Functions in the Enterprise Management Activity / S.N. Firsova // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 4 (34). — С. 165–169. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123380
dc.description.abstract The article considers and determines the localization of controlling in the system of business management as a central subsystem. Functions, tasks, spheres of application and objects of controlling are specified. The presented classification determines the role of controlling in the company activity. Based on the scientific analysis, basic functions of controlling are systematized as a classifier of basic managerial functions. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто та визначено місце контролінгу в системі управління підприємством як центральної підсистеми. Окреслено функції, завдання, сфери застосування та об’єкти контролінгу. Наведено класифікацію, яка визначає роль контролінгу в діяльності підприємства. На підставі наукового аналізу систематизовано основні функції контролінгу у вигляді класифікатора основних функцій менеджменту. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрено и определено место контроллинга в системе управления предприятием как центральной подсистемы. Определены функции, задачи, сферы применения и объекты контроллинга. Приведена классификация, которая определяет роль контроллинга в деятельности предприятия. На основании научного анализа систематизированы основные функции контроллинга в виде классификатораосновных функций менеджмента. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management uk_UA
dc.title Determining Controlling Functions in the Enterprise Management Activity uk_UA
dc.title.alternative Визначення функцій контролінгу в управлінській діяльності підприємства uk_UA
dc.title.alternative Определение функций контроллинга в управленческой деятельности предприятия uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 658:341


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис