Показати простий запис статті

dc.contributor.author Rodina, O.G.
dc.contributor.author Batula, V.F.
dc.date.accessioned 2017-09-03T18:52:00Z
dc.date.available 2017-09-03T18:52:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Shadow Economy: State of the Art / O.G. Rodina, V.F. Batula // Економічний вісник Донбасу. — 2013. — № 4 (34). — С. 150–152. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123368
dc.description.abstract This article represents the current state of the shadow economy in the world. It also contains scientists’ researches. Offers several advanced methods to estimate the amount of the shadow economy. The article also represents modern dynamics methods for reducing the share of the shadow economy, proposed by European Commission. uk_UA
dc.description.abstract У статті відображено сучасний стан проблеми тіньової економіки в світі, узагальнено останні дослідження провідних вчених у цій сфері. Запропоновано декілька методів визначення об’єму тіньової економіки, визначено її сучасну динаміку, наведено методи для зменшення долі тіньової економіки, що запропоновані Європейською комісією. uk_UA
dc.description.abstract В статье отражено современное положение проблемы теневой экономики в мире, проведен обзор последних исследований ученых в этой сфере. Предложено несколько методов определения объема теневой экономики, выявлена ее современная динамика, приведены методы для уменьшения доли теневой экономики, предлагаемые Европейской комиссией. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management uk_UA
dc.title Shadow Economy: State of the Art uk_UA
dc.title.alternative Тіньова економіка: сучасний стан uk_UA
dc.title.alternative Теневая экономика: современное положение uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 343.37-047.23„20”


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис