Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Основні підходи формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Солоха, Д.В.
dc.contributor.author Бєлякова, О.В.
dc.date.accessioned 2017-08-23T17:21:33Z
dc.date.available 2017-08-23T17:21:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Основні підходи формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку / Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 1 (32). — С. 84–87. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123074
dc.description.abstract В статті досліджено підходи до формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства. Проаналізовано сутність інноваційної діяльності. Визначено стратегію інноваційного розвитку промислових підприємств, виходячи з довгострокової політики держави у галузі формування промислового комплексу. Досліджено стратегію державної промислової політики на основі довгострокової політики держави у галузі формування промислового комплексу, що є основою визначення стратегічних цілей інноваційного розвитку великих компаній по відношенню до виділених рівнів управління. Виокремлено стратегічні цілі інноваційного розвитку великої компанії та структуру стратегій організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследованы подходы к формированию организационно-экономического механизма инновационного развития предприятия. Проанализировано сущность инновационной деятельности. Определена стратегия инновационного развития промышленных предприятий, исходя из долгосрочной политики государства в области формирования промышленного комплекса. Исследованы стратегии государственной промышленной политики на основе долгосрочной политики государства в области формирования промышленного комплекса, что является основой определения стратегических целей инновационного развития крупных компаний по отношению к выделенных уровней управления. Выделены стратегические цели инновационного развития крупной компании и структуру стратегий организационно-экономического механизма инновационного развития предприятия. uk_UA
dc.description.abstract The article explores approaches to the formation of organizational-economic mechanism of innovative development of the enterprise. Analyzes the essence of innovation. Determines the strategy of innovative development of industrial enterprises on the basis of long-term state policy in the field of the industrial complex formation. Explores the strategy of the state industrial policy based on long-term state policy in the field of the industrial complex formation, that is the basis for the definition of strategic goals of innovative development of large companies relative to selected levels of management. Singled the strategic goals of innovative development of large companies and the structure of strategies of the organizational-economic mechanism of innovative development of the enterprise. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Основні підходи формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку uk_UA
dc.title.alternative Основные подходы к формированию организационно-экономического механизма инновационного развития uk_UA
dc.title.alternative The Main Approaches of the Formation of the Organizational-Economic Mechanism of Innovative Development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис