Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інноваційного розвитку підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Падерін, І.Д.
dc.contributor.author Горященко, Ю.Г.
dc.contributor.author Романов, О.В.
dc.date.accessioned 2017-08-23T17:19:54Z
dc.date.available 2017-08-23T17:19:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інноваційного розвитку підприємств / І.Д. Падерін, Ю.Г. Горященко, О.В. Романов // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 1 (32). — С. 68–72. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123071
dc.description.abstract У статті досліджено та узагальнено науковий і практичний досвід інтелектуального бізнесу. Розглянуто основні поняття, інтелект-процеси і фактори, що впливають на його розвиток, а також створення і ведення підприємства інтелектуального бізнесу. Узагальнено висновки та надано практичні рекомендації. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследован и обобщен научный и практический опыт интеллектуального бизнеса. Рассмотрены основные понятия, интеллект-процессы и факторы, влияющие на его развитие, а также создание и ведение предприятия интеллектуального бизнеса. Обобщены выводы и даны практические рекомендации. uk_UA
dc.description.abstract The article studied, generalized scientific and practical experience of intellectual business. The basic concepts, intelligence processes and factors influencing its development, the establishment and maintenance of intellectual business enterprise. The conclusions and recommendations was summarized. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інноваційного розвитку підприємств uk_UA
dc.title.alternative Интеллектуальный бизнес как важное направление инновационного развития предприятий uk_UA
dc.title.alternative Intellectual Business as an Important Direction of Development of Innovative Enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис