Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Комплексна технологія переробки деяких органомінеральних відходів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кашковський, В.І.
dc.contributor.author Євдокименко, В.О.
dc.contributor.author Каменських, Д.С.
dc.contributor.author Ткаченко, Т.В.
dc.contributor.author Вахрін, В.В.
dc.date.accessioned 2017-08-21T16:05:19Z
dc.date.available 2017-08-21T16:05:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Комплексна технологія переробки деяких органомінеральних відходів / В.І. Кашковський, В.О. Євдокименко, Д.С. Каменських, Т.В. Ткаченко, В.В. Вахрін // Наука та інновації. — 2017. — Т. 13, № 3. — С. 57-69. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin13.03.057
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123056
dc.description.abstract Роботу присвячено вирішенню важливої екологічної проблеми — переробці осадів комунальних стічних вод. Запропоноване технологічне рішення включає наступні стадії: попередня підготовка вихідного матеріалу; його термічний розклад з отриманням високоенергетичного газу; виготовлення органомінеральних добрив та штучного ґрунту; одержання паливних пелет; переробка зольного залишку стадії терморозкладання осаду з метою утворення сумішей оксидів металів, ефективних коагулянтів, будівельних і декоративних матеріалів. uk_UA
dc.description.abstract Работа посвящена решению важной экологической проблемы — переработке осадков коммунальных сточных вод. Предложенное технологическое решение включает следующие стадии: предварительная подготовка исходного материала; его термическое разложение с получением высокоэнергетического газа; изготовление органоминеральных удобрений и искусственного грунта; получение топливных пеллет; переработка зольного остатка стадии термического разложения осадков с целью получения смеси оксидов металлов, эффективных коагулянтов, строительных и декоративных материалов. uk_UA
dc.description.abstract Important environmental problems related to the processing of municipal wastewater sludge have been discussed. The proposed technological solution includes the following stages: sludge pretreatment; its thermal decomposition with formation of high-energy gas; production of organo-mineral fertilizers and synthetic soil; obtaining of fuel pellets; recycling of ash residue at the stage of thermal decomposition for obtaining metal oxide mixes, coagulants, construction and decorative materials. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України uk_UA
dc.title Комплексна технологія переробки деяких органомінеральних відходів uk_UA
dc.title.alternative Комплексная технология переработки некоторых органоминеральных отходов uk_UA
dc.title.alternative Complex Technology for Processing Some Organоmineral Waste uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис