Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Антрацен між шарами неорганічного напівпровідника: відгук на електричне поле і освітлення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Григорчак, І.І
dc.contributor.author Іващишин, Ф.О.
dc.contributor.author Кулик, Ю.О.
dc.contributor.author Григорчак, О.І.
dc.date.accessioned 2017-07-15T14:42:12Z
dc.date.available 2017-07-15T14:42:12Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Антрацен між шарами неорганічного напівпровідника: відгук на електричне поле і освітлення / І.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, Ю.О. Кулик, О.І. Григорчак // Журнал физики и инженерии поверхности. — 2017. — Т. 2, № 1. — С. 52-61. — Бібліогр.: 24 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-2485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/122611
dc.description.abstract Представлені результати дослідження властивостей клатратів матриць GaSe та InSe з «гостьовим» антраценом (С₁₄Н₁₀) та їх зміни у зовнішніх електричному та світлової хвилі полях. Встановлені закономірності трансформації спектру рентгенівської дифракції вихідних матриць при впровадженні антрацену. На основі частотних залежностей питомого комплексного імпедансу встановлені особливості струмопроходження перпендикулярно до нанопрошарків. Імпедансні дослідження відгуку сформованих клатратів на зовнішні електричне та світлової хвилі поля виявили від’ємний фотодіелектричний ефект і неординарну (осциляційну) поведінку реальної складової комплексного імпедансу, ініційовану постійним електричним полем. Вивчено відмінності властивостей наноструктур InSe<С₁₄Н₁₀> при їх фотоелектретизаційному синтезі та синтезі за звичайних умов. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты исследований свойств клатратов матриц GaSe и InSe с «гостевым» антраценом (С₁₄Н₁₀) и их изменения во внешних электрическом поле и поле световой волны. Установлены закономерности трансформации спектра рентгеновской дифракции исходных матриц при внедрении антрацена. На основе частотных зависимостей удельного комплексного импеданса установлены особенности прохождения тока перпендикулярно нанослоям. Импедансные исследования отклика сформированных клатратов на внешние электрическое поле и поле световой волны обнаружили отрицательный фотодиэлектрический эффект и неординарное (осциляционное) поведение реальной составляющей комплексного импеданса, инициированное постоянным электрическим полем. Изучены различия свойств наноструктур InSe<С₁₄Н₁₀> при их фотоэлектретизационном синтезе и синтезе в обычных условиях. uk_UA
dc.description.abstract Properties of Anthracene С₁₄Н₁₀-guest clathrates with GaSe and InSe matrixes and theirs behavior at applied electric field and under illumination were investigated. The mechanism of X-ray diffraction spectra transformation for initial matrixes with Anthracene intecalation was determined. Features of current flow perpendicular to nanolayers were estimated with use of frequency dependent complex specific impedance technique. Impedance investigations of synthesized clathrate`s response on external electric field and illumination showed negative photodielectric effect and unusual oscillation behavior of real component of complex impedance under electrostatic field. Differences of InSe<С₁₄Н₁₀> nanostructure`s properties at photoelectretisation synthesis and at normal conditions were investigated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Журнал физики и инженерии поверхности
dc.title Антрацен між шарами неорганічного напівпровідника: відгук на електричне поле і освітлення uk_UA
dc.title.alternative Антрацен между слоями неорганического полупроводника: отклик на электрическое поле и освещение uk_UA
dc.title.alternative Anthracene between layers of inorganic semiconductor: response on electric field and illumination uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 537.226.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис