Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Київ у перші місяці війни очима учасника подій (червень–вересень 1941 р.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бєлая, О.М.
dc.date.accessioned 2017-06-23T15:58:22Z
dc.date.available 2017-06-23T15:58:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Київ у перші місяці війни очима учасника подій (червень–вересень 1941 р.) / О.М. Бєлая // Архіви України. — 2011. — № 5. — С. 31-47. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0320-9466
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/121975
dc.description.abstract Уперше публікується документ з архівного фонду “Музей-архів Переходової доби Київської міської управи”, який дозволяє подивитись на події перших місяців Великої Вітчизняної війни в столиці України очима киянина М. Ясинського. Проте, читаючи його спогади, потрібно враховувати, що писались вони під час німецької окупації міста для демонстрації на документальній виставці, що готувалась в експозиції музею-архіву під патронатом окупантів. uk_UA
dc.description.abstract Впервые публикуется документ из архивного фонда “Музей-архив Переходной эпохи Киевской городской управы”, который позволяет взглянуть на события первых месяцев Великой Отечественной войны в столице Украины глазами киевлянина Н. Ясинского. Однако, читая его воспоминания, нужно учитывать, что писались они во время немецкой оккупации города для демонстрации на документальной выставке, которая готовилась в экспозиции музея-архива под патронатом оккупантов. uk_UA
dc.description.abstract There is published the document of the “Museum Archives of the Transition Period of Kyiv City Council” fond, that allows to see the first months events of Great Patriotic War in the capital of Ukraine by the eyes of average kyivan M.Yasyns’kyi. But reading his memories we should remember that he wrote them under the Nazi occupation for the documentation exhibition, prepared in the exposition of Museum Archives by occupants. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Архіви України
dc.subject Статті та повідомлення uk_UA
dc.title Київ у перші місяці війни очима учасника подій (червень–вересень 1941 р.) uk_UA
dc.title.alternative Kyiv in the first months of the war through the eyes of party events (June-September 1941) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [930.253:94](477-25)"1941"


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис