Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Суспільно-політична складова "міфу Чернівців" другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Жмундуляк, Д.Д.
dc.date.accessioned 2017-06-23T15:56:21Z
dc.date.available 2017-06-23T15:56:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Суспільно-політична складова "міфу Чернівців" другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області) / Д. Д. Жмундуляк // Архіви України. — 2011. — № 5. — С. 10-21. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0320-9466
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/121972
dc.description.abstract Дослідження має на меті показати, що суспільно-політична складова “міфу Чернівців”, історично закладена в австрійському періоді розвитку буковинського краю, полягає насамперед в принципі національно-культурної автономії, реалізованому у виникненні і функціонуванні національних народних домів як самобутніх осередків культури і просвіти членів багатонаціонального, передусім чернівецького суспільства. uk_UA
dc.description.abstract Исследование имеет своей целью показать, что общественно-политическая составляющая “мифа Черновцов”, исторически заложенная в австрийском периоде развития буковинского края, состоит прежде всего из принципа национально-культурной автономии, который реализован путём возникновения и функционирования национальных народных домов, как самобытных очагов культуры и просвещения членов многонационального черновицкого общества. uk_UA
dc.description.abstract The research means to show that social and political component of “Chernivtsi Myph”, historically based in Austrian period of development of Bukovyna Region, consists first of all of the principle of national and cultural autonomy, realized in the origin and development of national houses as the original centers of culture and education of members of the multinational, primarily Chernivtsi society. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Архіви України
dc.subject Статті та повідомлення uk_UA
dc.title Суспільно-політична складова "міфу Чернівців" другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області) uk_UA
dc.title.alternative Socio-political component "Chernivtsi myth" of the late nineteenth - early twentieth century. (for documents of the State archive of Chernivtsi region) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [930.2:94](477.85)"1849/1914"


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис