Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оценивание устойчивого развития окружающей среды на субнациональном уровне в Украине

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Згуровский, М.З.
dc.contributor.author Статюха, Г.А.
dc.contributor.author Джигирей, И.Н.
dc.date.accessioned 2010-09-13T16:46:07Z
dc.date.available 2010-09-13T16:46:07Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Оценивание устойчивого развития окружающей среды на субнациональном уровне в Украине / М.З. Згуровский, Г.А. Статюха, И.Н. Джигирей // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2008. — № 4. — С. 7-20. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11999
dc.description.abstract Рассмотрены существующие методы оценивания устойчивого развития окружающей среды (самостоятельные индикаторы, а также их системы и индексы). Предложен индекс устойчивого развития окружающей среды для оценивания взаимоотношений с окружающей средой на уровне регионов Украины, учитывающий национальные приоритеты в экологической политике. По предложенному региональному индексу получены экологические профили и рейтинг областей Украины. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто існуючі методи оцінювання сталого розвитку довкілля (самостійні індикатори, а також їх системи та індекси). Запропоновано індекс сталого розвитку довкілля для оцінювання взаємовідносин із навколишнім середовищем на рівні регіонів України, який враховує національні пріоритети в екологічній політиці. За запропонованим регіональним індексом отримано екологічні профілі і рейтинг областей України. uk_UA
dc.description.abstract The existing methods for assessment of the environment sustainable development (independent indicators, their systems and indices) are considered. The environment sustainability index for assessment of relations with the environment at a regional level for Ukraine is proposed, which takes into account the national priorities in ecological policy. Ecological profiles and rating of the Ukrainian regions are obtained according to the proposed regional index. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.subject Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу uk_UA
dc.title Оценивание устойчивого развития окружающей среды на субнациональном уровне в Украине uk_UA
dc.title.alternative Оцінювання сталого розвитку довкілля на субнаціональному рівні в Україні uk_UA
dc.title.alternative Environment sustainability assessment at sub-national level in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 502/504


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис