Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Транспортно-комунікаційна задача для груп безпілотних апаратів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Корольов, В.Ю.
dc.contributor.author Огурцов, М.І.
dc.date.accessioned 2017-05-23T19:18:28Z
dc.date.available 2017-05-23T19:18:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Транспортно-комунікаційна задача для груп безпілотних апаратів / В.Ю. Корольов, М.І. Огурцов // Математичні машини і системи. — 2017. — № 1. — С. 82-89. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-9763
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/117508
dc.description.abstract У статті описується децентралізоване управління групою безпілотних апаратів (БПА), об’єднаних у мережу, що ґрунтується на розв’язанні транспортно-комунікаційної задачі (ТКЗ). Виконано змістовну постановку ТКЗ для групи БПА, які частину шляху рухаються автономно. Особливістю розв’язання ТКЗ для групи БПА є необхідність сумісного розв’язання задачі побудови шляхів руху та задачі маршрутизації пакетів даних у мережі. Показано, що ТКЗ зводиться до класичної задачі маршрутизації транспортних засобів. Розроблено алгоритм розв’язку ТКЗ для групи БПА. uk_UA
dc.description.abstract В статье описывается децентрализованное управление группой беспилотных аппаратов (БПА), объединенных в сеть, которое основывается на решении транспортно-коммуникационной задачи (ТКЗ). Выполнена содержательная постановка ТКЗ для группы БПА, которые часть пути движутся автономно. Особенностью решения ТКЗ для группы БПА является необходимость совместного решения задачи построения маршрутов движения и задачи маршрутизации пакетов данных в сети. Показано, что ТКЗ сводится к классической задаче маршрутизации транспортных средств. Разработан алгоритм решения ТКЗ для группы БПА. uk_UA
dc.description.abstract The paper describes decentralized control of networked unmanned vehicles groups (UV) and this control is based on solution of transport and communication problem (TCP). Substantial production of TCP for UV group, which are moving part of the way autonomously is discussed. The peculiarity of the TCP solution for UV group is a need for solving joint problem – finding the ways to build traffic routes and task routing of data packets in the network. It is shown that TCP is reduced to the classical problem of routing vehicles. The algorithm solution TCP of UV group is presented. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем математичних машин і систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичні машини і системи
dc.subject Моделювання і управління uk_UA
dc.title Транспортно-комунікаційна задача для груп безпілотних апаратів uk_UA
dc.title.alternative Транспортно-коммуникационная задача для групп беспилотных аппаратов uk_UA
dc.title.alternative Transport and communication problem for unmanned vehicles groups uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.977


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис