Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Попович, О.С.
dc.contributor.author Костриця, О.П.
dc.date.accessioned 2017-05-17T09:08:18Z
dc.date.available 2017-05-17T09:08:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України / О.С. Попович, О.П. Костриця // Наука та інновації. — 2016. — Т. 12, № 2. — С. 5-11. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin12.02.005
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/116876
dc.description.abstract Проаналізовано динаміку вікової структури наукових кадрів України від 1995 р. до2014 р. Здійснено порівняння вікових профілів науковців України і Росії. Виявлено нову для вітчизняної науки тенденцію: після 2005 р. на фоні загального зростання середнього віку науковців почала збільшуватися частка науковців у віці 30—39 років, яка досягла у 2014 р. 22 % ( а разом з тими, кому 29 і менше, — 37 %). Це свідчить про те, що твердження про «тотальне постаріння» і зумовлену ним втрату потенціальної продуктивності української науки є щонайменше спрощенням у трактовці непростої ситуації, що склалася, а також підтверджує, що нинішня вікова структура наукових кадрів все ще здатна забезпечити швидке нарощення наукового потенціалу за умови дієвої підтримки з боку держави. uk_UA
dc.description.abstract Проанализировано динамику возрастной структуры научных кадров Украины в 1995—2014 гг. Произведено сравнение возрастных профилей исследователей Украины и России. Отмечена новая для отечественной науки тенденция: после 2005 г. на фоне общего роста среднего возраста началось возрастание доли научных работников в возрасте 30—39 лет, которая достигла в 2014 г. 22 % (а вместе с теми, кому 29 и менее, — 37 %). Это свидетельствует о том, что нынешняя возрастная структура научных кадров все еще способна обеспечить быстрое наращивание научного потенциала при условии действенной поддержки со стороны государства. Аналогичные тенденции имеют место и в кадровой структуре науки России, с той разницей, что возрастание доли младших возрастных групп исследователей там еще более интенсивное. uk_UA
dc.description.abstract The paper analyzes the dynamics of the age structure of scientific personnel of Ukraine from 1995 to 2014. The comparison of age profiles of researchers in Ukraine and Russia was made. New trend for the domestic science was identified: since 2005, at the background of the overall increase in the average age, the share of researchers aged 30—39 years, had also increased and reached in 2014 22 % (taken together with the younger age group of under 29—37 %). This indicates that the concept of “total aging” and the resulting loss of potential productivity of Ukrainian science is not true, and confirms that the current age structure of scientific personnel is still able to provide a rapid improve of scientific capacity given that by the effective state support. Similar trends are taking place for the staff of the Russian science, with the difference that the increase in the proportion of younger age groups of researchers is even more intensive. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики uk_UA
dc.title Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України uk_UA
dc.title.alternative Возрастная структура научных кадров как фактор жизнеспособности научной системы Украины uk_UA
dc.title.alternative The Age Structure of Scientific Personnel as a Factor in the Viability of the Scientific System of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис