Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Критические состояния в тонких плоских сверхпроводниках второго рода в перпендикулярном или наклонном магнитном поле

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Микитик, Г.П.
dc.date.accessioned 2017-05-16T15:32:04Z
dc.date.available 2017-05-16T15:32:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Критические состояния в тонких плоских сверхпроводниках второго рода в перпендикулярном или наклонном магнитном поле / Г.П. Микитик // Физика низких температур. — 2010. — Т. 36, № 1. — С. 17-49. — Бібліогр.: 148 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0132-6414
dc.identifier.other PACS: 74.25.Sv; 74.25.Uv.
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/116824
dc.description.abstract Рассмотрена теория критических состояний вихревой решетки в сверхпроводниках второго рода без предположения о взаимной перпендикулярности локальных магнитных полей и циркулирующих токов в образце. Такая теория позволила решить ряд задач для тонких плоских сверхпроводников в перпендикулярном их плоскости внешнем магнитном поле: построена теория эффекта встряхивания для прямоугольных сверхпроводящих пластин, изучены критические состояния в образцах с анизотропным пиннингом вихревых линий, а также при наличии фазового перехода порядок–беспорядок в вихревой решетке. Кроме того, исследованы критические состояния в длинной сверхпроводящей полосе в наклонном магнитном поле. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто теорію критичних станів вихорових ґрат у надпровідниках другого роду без при пущенняпро взаємну перпендикулярність локальних магнітних полів і циркулюючих струмів у зразку. Така теорія дозволила вирішити низку задач для тонких плоских надпровідників у перпендикулярному їхній площині зовнішньому магнітному полі: побудовано теорію ефекту струшування для прямокутних надпровідних пластин, вивчено критичні стани в зразках з анізотропним пінінгом вихорових ліній, а також при наявності фазового переходу порядок–непорядок у вихорових ґратах. Крім того, досліджено критичні стани в довгій надпровідній смузі в похилому магнітному пол uk_UA
dc.description.abstract The critical state theory of the vortex-lattice in typeII superconductors is considered without the assumption that the circulating currents are perpendicular to the local magnetic fields in the sample. Using this theory, several critical state problems are solved for thin flat superconductors in an external magnetic field perpendicular to their plane: a theory of vortex-shaking effect is developed for rectangular superconducting platelets, the critical states are studied in superconducting samples with anisotropic flux-line pinning and in those with the order-disorder transition in their vortex lattice. Besides, the critical states in a long superconducting strip in an inclined magnetic field are investigated. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физика низких температур
dc.subject Вихревая материя в сверхпроводниках uk_UA
dc.title Критические состояния в тонких плоских сверхпроводниках второго рода в перпендикулярном или наклонном магнитном поле uk_UA
dc.title.alternative Critical states in thin flat type-II superconductors in perpendicular or inclined magnetic field uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис