Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Організація серійного виробництва вітчизняного біологічно активного клею для використання в медицині

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лебедєв, Є.В.
dc.contributor.author Галатенко, Н.А.
dc.contributor.author Рожнова, Р.А.
dc.contributor.author Кулєш, Д.В.
dc.date.accessioned 2017-05-11T16:33:29Z
dc.date.available 2017-05-11T16:33:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Організація серійного виробництва вітчизняного біологічно активного клею для використання в медицині / Є.В. Лебедєв, Н.А. Галатенко, Р.А. Рожнова, Д.В. Кулєш // Наука та інновації. — 2016. — Т. 12, № 1. — С. 61—65. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin12.01.061
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/116631
dc.description.abstract Розроблено новий вітчизняний біологічно активний медичний клей, призначений для імплантації та пластики дефектів м’яких тканин та кісток, склеювання або фіксації м’яких тканин та кісток, а також для прискорення процесу регенерації. Проведено комплексні медико-біологічні дослідження, доклінічні, клінічні та кваліфікаційні випробування, розроблено технічну документацію, проведено її реєстрацію/узгодження. В процесі виконання науково-технічного проекту організовано серійне виробництво клею медичного на базі відділу полімерів медичного призначення Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. uk_UA
dc.description.abstract Разработан новый отечественный биологически активный медицинский клей, предназначенный для имплантации и пластики дефектов мягких тканей и костей, склеивания или фиксации мягких тканей и костей, а также для ускорения процесса регенерации. Проведены комплексные медико-биологические исследования, доклинические, клинические и квалификационные испытания, разработана техническая документация, проведена ее регистрация/согласование. В ходе выполнения научно-технического проекта организовано серийное производство медицинского клея на базе отдела полимеров медицинского назначения Института химии высокомолекулярных соединений НАН Украины. uk_UA
dc.description.abstract New domestic biologically active medical glue designed for implantation and plasty of soft tissues and bones, bonding or fixation of soft tissues and bones, as well as accelerating the regeneration process is developed. Comprehensive biomedical research, preclinical, clinical, and qualification tests are carried out. Technical documentation is developed, its registration/approval is made. In the course of implementation of scientific-technical project serial production of medical glue based on the Department of polymers of medical appointment of the Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of Ukraine is organized. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України uk_UA
dc.title Організація серійного виробництва вітчизняного біологічно активного клею для використання в медицині uk_UA
dc.title.alternative Организация серийного производства отечественного биологически активного клея для использования в медицине uk_UA
dc.title.alternative Serial Production of Domestic Biologically Active Glue for Use in Medicine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис