Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Мікролабораторна установка дослідження ароматичної складової соків та екстрактів з рослинної сировини

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Фролова, Н.Е.
dc.contributor.author Науменко, К.А.
dc.contributor.author Українець, А.І.
dc.contributor.author Усенко, В.О.
dc.date.accessioned 2017-04-01T12:56:31Z
dc.date.available 2017-04-01T12:56:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Мікролабораторна установка дослідження ароматичної складової соків та екстрактів з рослинної сировини / Н.Е. Фролова, К.А. Науменко, А.І. Українець, В.О. Усенко // Наука та інновації. — 2011. — Т. 7, № 2. — С. 16-21. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin7.02.021
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/115305
dc.description.abstract Наведені результати досліджень ароматформуючих речовин рослинної сировини з використанням мікролабораторної установки. Конструкція та принципи дослідження передбачають адсорбційне градієнтно-селективне концентрування ароматичних речовин з послідуючою термодесорбцією безпосередньо у газохроматографічну систему, чим забезпечується достовірна інформація про якісний та кількісний склад ароматформуючих речовин предмету дослідження, що є необхідним як для поповнення інформаційної бази, так і для практичного використання у виробничих умовах при вивченні адсорбційно-десорбційних циклів. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты исследований ароматобразующих веществ растительного сырья с использованием микролабораторной установки. Конструкция и принципы исследования предусматривают адсорбционное градиентно-селективное концентрирование ароматических веществ с последующей термодесорбцией непосредственно в газохроматографическую систему. Это даёт достоверную информацию про качественный и количественный состав ароматобразующих веществ предмета исследования, что необходимо как для пополнения информационной базы, так и для практического использования в промышленных условиях при изучении адсорбционно-десорбционных циклов. uk_UA
dc.description.abstract The results of herbal aromatic substances using microlaboratory unit are presented. The design and principles of the research provide adsorption gradient-selective concentration of aromatic component with the subsequent thermal desorption directly into the gas-chromatographic system. This gives adequate information about the qualitative and quantitative composition of aromatic component of substances, which is necessary both for completing the information base and practical use in industrial conditions during the study of adsorption-desorption cycles. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Наукові основи інноваційної діяльності uk_UA
dc.title Мікролабораторна установка дослідження ароматичної складової соків та екстрактів з рослинної сировини uk_UA
dc.title.alternative Микролабораторная установка исследования ароматической составной соков и экстрактов из растительного сырья uk_UA
dc.title.alternative Micro-Laboratory Unit for Research of Aromatic Component in Juices and Extracts from Plant Raw Material uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис