Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Симуляційне моделювання економічних процесів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кузьмін, О.Є.
dc.contributor.author Козик, В.В.
dc.contributor.author Сидоров, Ю.І.
dc.contributor.author Єрашок, В.Е.
dc.date.accessioned 2017-03-31T15:26:32Z
dc.date.available 2017-03-31T15:26:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Симуляційне моделювання економічних процесів / О.Є. Кузьмін, В.В. Козик, Ю.І. Сидоров, В.Е. Єрашок // Наука та інновації. — 2011. — Т. 7, № 1. — С. 16-25. — Бібліогр.: 68 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin7.01.016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/115291
dc.description.abstract Розглянуто історію виникнення, сучасний стан і майбутнє методу абдукційного комп’ютерного агентного симуляційного моделювання. Даний метод застосовують для пояснення еволюційних процесів, що відбуваються в економіці, а також для прогнозування розвитку економічних структур. Незважаючи на низку недоліків (зокрема, недостатньо реалістичну поведінку агентів), які можна подолати шляхом удосконалення як змістовних частин моделей, так і комп’ютерних програм, метод уже використовується в комерційних і експертних цілях на замовлення окремих фірм, галузей промисловості і урядів різних країн. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрена история возникновения, современное состояние и будущее метода абдукционного компьютерного агентного симуляционного моделирования. Данный метод используют для объяснения эволюционных процессов, происходящих в экономике, а также для прогнозирования развития экономических структур. Несмотря на ряд недостатков (в частности, недостаточно реалистичное поведение агентов), которые можно преодолеть путем усовершенствования как содержательной части модели, так и компьютерных программ, метод уже используется в коммерческих и экспертных целях по заказу отдельных фирм, отдельных отраслей промышленности и правительств различных стран. uk_UA
dc.description.abstract History of origin, modern state and future of method of аbduction аgent-based computer simulation modeling is considered. The method is used for explanation of evolutional processes’ proceeding in economy and also for prognostication of the development of economic patterns. In spite of failings (in particular, not enough realistic agent behavior) which can be overcame by the improvement of both model’s content parts and software, the method is already used with commercial and expert aims by individual firms, industries and governments of different countries. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука та інновації
dc.subject Наукові основи інноваційної діяльності uk_UA
dc.title Симуляційне моделювання економічних процесів uk_UA
dc.title.alternative Симуляционное моделирование экономических процессов uk_UA
dc.title.alternative Simulation Design of Economic Processes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис