Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Opportunities for improving the process of training of customs officers

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gancheva, Z.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:27:13Z
dc.date.available 2017-03-19T12:27:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Opportunities for improving the process of training of customs officers / Z. Gancheva // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 175–181. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114923
dc.description.abstract One of the most common and effective ways to enhance the professional qualities of customs officers is their training. The article focuses on the various types, methods and forms of training that create opportunities to update and expand their knowledge and skills. The process of training of specialized customs administration officers is studied, its strengths and weaknesses are identified and on this basis, proposals for improving it are formulated. uk_UA
dc.description.abstract Одним із найбільш поширених і ефективних шляхів підвищення професійної майстерності співробітників митних служб є їх навчання. У статті розглядаються різні типи, методи і форми навчання,які створюють можливості для оновлення та розширення знань і навичок. Досліджено процес підготовки співробітників митної адміністрації, на підставі якого визначено їх сильні і слабкі сторони та викладаються пропозиції щодо поліпшення. uk_UA
dc.description.abstract Одним из наиболее распространенных и эффективных путей повышения профессионального мастерства сотрудников таможенных служб является их обучение. В статье рассматриваются различные типы, методы и формы обучения, которые создают возможности для обновления и расширения знаний и навыков. Исследован процесс подготовки сотрудников таможенной администрации, на основании которого определены их сильные и слабые стороны и излагаются предложения по улучшению. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Labour and Safety uk_UA
dc.title Opportunities for improving the process of training of customs officers uk_UA
dc.title.alternative Можливості для вдосконалення процесу навчання співробітників митних служб uk_UA
dc.title.alternative Возможности для совершенствования процесса обучения сотрудников таможенных служб uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 37:339


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис