Показати простий запис статті

dc.contributor.author Vetsepura, N.
dc.contributor.author Prokofieva, S.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:23:51Z
dc.date.available 2017-03-19T12:23:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation The problems of innovative activity activization / N. Vetsepura, S. Prokofieva // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 161–163. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114920
dc.description.abstract Methods of innovation activization have been considered in the article with the purpose of ensuring the competitiveness of the economy of Ukraine. The state of innovation development of industrial production in Ukraine and the Donetsk region have been analyzed. The determinative value of labor factor in the innovation organization has been showed. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто способи активізації інноваційної діяльності з метою забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Проаналізовано стан інноваційного розвитку промислового виробництва в Україні та Донецькій області. Показано визначальне значення людського фактора в організації інновацій. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены способы активизации инновационной деятельности с целью обеспечения конкурентоспособности экономики Украины. Проанализировано состояние инновационного развития промышленного производства в Украине и Донецкой области. Показано определяющее значение человеческого фактора в организации инноваций. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Innovations uk_UA
dc.title The problems of innovative activity activization uk_UA
dc.title.alternative Проблеми активізації інноваційної діяльності uk_UA
dc.title.alternative Проблемы активизации инновационной деятельности uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.2:338.45(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис