Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The ecological component of potential of sustainable development of machine-building enterprises as a management instrument by a competitiveness

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Latysheva, Ye.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:22:39Z
dc.date.available 2017-03-19T12:22:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation The ecological component of potential of sustainable development of machine-building enterprises as a management instrument by a competitiveness / Ye. Latysheva // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 150–153. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114918
dc.description.abstract The process of ecologically - economic management of "competitive space" of machine-building enterprises are investigated in the article. Ecological activity, economical component of competitiveness and innovative factors are accepted in models for the increase of total competitiveness of enterprise. Their control makes it possible to increase the competitiveness and sustainability of machine-building enterprises. The parameters of competitiveness estimation of products of machine-building enterprises, innovative and ecological activity were chosen in the presented model. This enables to estimate efficiency of enterprises functioning in competitive environment in details and define directions of strategic development of machine-building industry. uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджено процес еколого-економічного управління "конкурентним простором" машинобудівних підприємств з урахуванням фактору екологічної активності, економічної складової конкурентоспроможності та інноваційного чинника, управління якими дозволяє підвищити загальну конкурентоспроможність та сталість підприємств. У представленій моделі було вибрано параметри оцінки конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств, інноваційної і екологічної активності, що дозволяє усебічно оцінити ефективність їх функціонування в конкурентному середовищі й визначити напрями сталого розвитку машинобудівної галузі. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследован процесс эколого-экономического управления "конкурентным пространством" машиностроительных предприятий с учетом фактора экологической активности, экономической составляющей конкурентоспособности и инновационного фактора, управление которыми позволяет повысить общую конкурентоспособность и устойчивость предприятий. В представленной модели были выбраны параметры оценки конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий, инновационной и экологической активности, что позволяет всесторонне оценить эффективность их функционирования в конкурентной среде и определить направления устойчивого развития машиностроительной отрасли. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management uk_UA
dc.title The ecological component of potential of sustainable development of machine-building enterprises as a management instrument by a competitiveness uk_UA
dc.title.alternative Екологічна складова потенціалу сталого розвитку машинобудівних підприємств як інструмент управління конкурентоспроможністю uk_UA
dc.title.alternative Экологическая составляющая потенциала устойчивого развития машиностроительных предприятий как инструмент управления конкурентоспособностью uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 504:621


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис