Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Statistical analysis of the relationship of the enterprise indicators of capital use efficiency and the profitability

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Chernata, T.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:21:59Z
dc.date.available 2017-03-19T12:21:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Statistical analysis of the relationship of the enterprise indicators of capital use efficiency and the profitability / T. Chernata // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 145–149. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114917
dc.description.abstract The article proposed the use of statistical methods in order to establish and analyze the relationship between indicators of industrial enterprises’ capital use efficiency and profitability. Effective and factorial indexes were used for analysis. We used Spearman rank correlation coefficient for establishing the preliminary tightness and direction of relationship between indicators. Methods of correlation - regression analysis, allowing to form the equations and multiple regression, which make up the capacious information to adopt and inform decisions in the field of financial management, were also applied uk_UA
dc.description.abstract У статті запропоновано використання статистичних методів з метою встановлення та аналізу взаємозв’язку між показниками ефективності використання капіталу та прибутковості промислового підприємства. Наведено склад результативних та факторних ознак, що використовуються для аналізу. Використано коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для попереднього встановлення тісноти та напрямку зв’язку між показниками. На подальшому етапі застосовано методи кореляційно-регресійного аналізу, які дозволили сформувати рівняння парної та множинної регресії, що складають ємну інформаційну базу для прийняття та обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансового менеджменту. uk_UA
dc.description.abstract В статье предложено использование статистических методов с целью установления и анализа взаимосвязи между показателями эффективности использования капитала и прибыльности промышленного предприятия. Приведен состав результативных и факторных признаков, которые используются для анализа. Использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена для предварительного установления тесноты и направления связи между показателями. На дальнейшем этапе применены методы корреляционно-регрессионного анализа, что позволило сформировать уравнения парной и множественной регрессии, которые составляют емкую информационную базу для принятия и обоснования управленческих решений в области финансового менеджмента. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management uk_UA
dc.title Statistical analysis of the relationship of the enterprise indicators of capital use efficiency and the profitability uk_UA
dc.title.alternative Статистичний аналіз взаємозв’язку показників ефективності використання капіталу та прибутковості підприємства uk_UA
dc.title.alternative Статистический анализ взаимосвязи показателей эффективности использования капитала и прибыльности предприятия uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 311.1:336.64


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис