Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Some aspects of the Ukrainian fiscal policy in the context of decentralization: the revenue of local budgets

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ostrovetskyy, V.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:10:46Z
dc.date.available 2017-03-19T12:10:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Some aspects of the Ukrainian fiscal policy in the context of decentralization: the revenue of local budgets / V. Ostrovetskyy // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 85–90. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114906
dc.description.abstract As a result of the macroeconomic assessment of fiscal policy found an inverse relationship between the level of tax burden on economic growth and the physical GDP. It suggested several ways of reforming the tax legislation, which contribute to economic growth on the basis of the balance of interests of the Government, business and local government. uk_UA
dc.description.abstract У результаті макроекономічної оцінки бюджетно-податкової політики виявлена зворотна залежність між рівнем податкового навантаження на зростання економіки і фізичного ВВП. Запропоновано декілька напрямків реформування податкового законодавства, які сприяють зростанню економіки на основі балансу інтересів держави і бізнесу, а також органів місцевого самоврядування. uk_UA
dc.description.abstract В результате макроэкономической оценки бюджетно-налоговой политики обнаружена обратная зависимость между уровнем налоговой нагрузки на рост экономики и физического ВВП. Предложено несколько направлений реформирования налогового законодательства, которые способствуют росту экономики на основе баланса интересов государства и бизнеса, а также органов местного самоуправления. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Some aspects of the Ukrainian fiscal policy in the context of decentralization: the revenue of local budgets uk_UA
dc.title.alternative Окремі аспекти податково-бюджетної політики України в умовах децентралізації: доходи місцевих бюджетів uk_UA
dc.title.alternative Отдельные аспекты налогово-бюджетной политики Украины в условиях децентрализации: доходы местных бюджетов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.22+336.14(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис