Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Problems and prospects of implementation controlling as a modern enterprise management tool

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Mykhaylychenko, N.
dc.contributor.author Tokareva, A.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:08:28Z
dc.date.available 2017-03-19T12:08:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Problems and prospects of implementation controlling as a modern enterprise management tool / N. Mykhaylychenko, A. Tokareva // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 75–78. — Бібліогр.: 10 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114904
dc.description.abstract The article includes problematic aspects implementation of the introduction of controlling in the enterprise. Identified the basic approaches and principles of organizations and implementation controlling. Described the basic problem faced by enterprises in the during organization and implementation controlling. Considered problems arising in case of implementing controlling service in the enterprise, and ways of solutions. Also developed the scheme implementing a mechanism for controlling in management system and provided characteristics of the stages of implementation of this scheme. Today controlling system is not implemented in administrative practice of Ukraine, so you should prioritize the direction of domestic enterprises, the possibility of their competition with foreign enterprises in the future and prospects of economic development, which allows the introduction of controlling. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто проблемні аспекти впровадження системи контролінгу на підприємстві. Визначено основні підходи та принципи організації і впровадження контролінгу. Описано основні проблеми, з якими стикаються підприємства в ході організації, а потім - і впровадження контролінгу. Розглянуто проблеми, які виникають в умовах впровадження служби контролінгу на підприємстві, та шляхи їх вирішення. Також розроблено схему впровадження механізму контролінгу в систему управління підприємством та надано характеристику етапам реалізації цієї схеми. Сьогодні система контролінгу ще недостатньо впроваджена в управлінську практику підприємств України, тому варто визначити пріоритети щодо напряму діяльності вітчизняних підприємств, можливості їх конкуренції з іноземними підприємствами в майбутньому та перспективи економічного розвитку, які дає впровадження системи контролінгу. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены проблемные аспекты внедрения системы контроллинга на предприятии. Определены основные подходы и принципы организации и внедрения контроллинга. Описаны основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в ходе организации, а затем - и внедрения контроллинга. Рассмотрены проблемы, возникающие в условиях внедрения контроллинга на предприятии, и пути их решения. Разработана схема внедрения механизма контроллинга в систему управления предприятием и охарактеризованы этапы реализации этой схемы. Сегодня система контроллинга еще недостаточно внедрена в управленческую практику предприятий Украины, поэтому следует определить приоритеты относительно направления деятельности отечественных предприятий, возможности их конкуренции с иностранными предприятиями в будущем и перспективы экономического развития, которые дает внедрение системы контроллинга. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Problems and prospects of implementation controlling as a modern enterprise management tool uk_UA
dc.title.alternative Проблеми та перспективи впровадження контролінгу як сучасного інструменту управління підприємством uk_UA
dc.title.alternative Проблемы и перспективы внедрения контроллинга как современного инструмента управления предприятием uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 658.14


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис